Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Georgsminde

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

”Georgsmindegaarden”, som ses på billedet fra 1938, ligger i Gjesing sogn på Djursland tæt ved Randers — Grenå Landevejen mellem Auning og Ramten. Den er en afbyggergård til hovedgården ”Løvenholm”, og d.v.s. at gården er bygget på hovedgårdens matrikel uden selvstændig matrikulering.

 

1925 — 26 lagde den navn til de 23 statsejendomme der blev udstykket af en størrelse på 17 — 23 tønder land hver. Før udstykningen havde gården et jordtilliggende på 600 tønder land og efter udstykningen 100 tønder land. Den ejes i dag af Norddjurs Kommune.

 

Læs mere nedenfor om nogle af de 23 statshusejendomme ved at trykke på de orange husnumre eller de grønne adresser.

6

12

Randers — Grenå landevejen

Mod Auning / Randers

Mod Ramten / Grenå

Ejendommene med ulige numre (ydersiden)

 

Skovbrynet 1       

1926 — 1929 Christen Christensen Hevring

1932 — 1947 Jens Peter Pedersen

1947 — 1964 Anders Karl Sørensen

1947 — 1967 Ernst Klessner Sørensen

 

 

Skovbrynet 3

1926 — 1928 Christen Horsdal

1928 — 1953 Niels Hyllested

1953 — 1965 Christian Hyllested

 

 

Skovbrynet 5

1926 — 1931 Johan Reimers

1931 — 1940 Kristian Jensen

1940 — 1949 Ejner Rasmussen

1949 — 1993 Frederik Sundgaard Pedersen

 

 

Skovbrynet 7

1926 — 1937 Jens Peter Jensen

1937 — 1989 Børge Jensen

 

 

Skovbrynet 9

1927 — 1986 Anders Andersen Højholdt

 

 

Skovbrynet 11

1927 Jens Kristian Jensen

1927 — 1943 Hans Kühl

1943 — 1949 Otto Allind Jensen

1949 — 1959 Aldo Jensen

 

 

Skovbrynet 13

1926 — ca. 1962 Theodor Pedersen Bach

 

 

Skovbrynet 15

1926 — 1947 Rasmus Peter Hyllested

1947 — 1956 Christian Hyllested

1956 — 1957 Sigvard Sørensen

 

 

Georgsmindevej 9

1926 — 1946/47 Marius Ehrenreich Madsen

1946/47 — ca. 1993 Arne Hviid Nissen 

 

 

Georgsmindevej 11

1926 — 1927 Marius Pedersen Herman

1927 — 1928 staten

1928 — 1931 Oluf Sørensen Olsen

1931 — 1944 Jens Jensen Thygesen

1944 — 1977 Karl Thygesen Jensen

 

 

Georgsmindevej 13

1926 — 1928 Viggo Gammelgaard

1928 — 1939 Niels Jørgensen

1939 — 1984 Mikael Pedersen

 

 

Georgsmindevej 15

1927 — 1948 Christian Mortensen

1948 — 1963 Kristian Nielsen

 

 

Georgsmindevej 17

1927 — 1928 Viktor Mortensen

1928 — 1939 Jens Pedersen

1939 — 1942 Harald Mathiassen

1942 Otto Allind Jensen

1942 — 1944 Gustav Andersen

1944 Emil Poulsen

 

 

Georgsmindevej 19

Ca. 1928 — 1932 Peter Hansen Nissen

1932 — 1948 Carl Pedersen

1945/46 — 1947 Aksel Pedersen

1947 — 1948 Christian Pedersen

1948 — 1950  Gunnar Noesgaard og

1948 — 1983 Arne Jeppesen

 

 

 

 

                                

 

Ejendommene med lige numre (indersiden)

 

Skovbrynet 2

1927 Johannes Fogh Jensen

1927 — 1931 Niels Nielsen Høeg

1931 — 1958 Jens Kjær Nielsen Kvist

 

 

Skovbrynet 4

1926 — 1949 Anton Andersen

1949 — 1954 Thorvald Jensen

 

 

Skovbrynet 6

1926 — 1963 Niels Nielsen Balle

 

 

Skovbrynet 8

1926 — 1927 Anton Jensen

1927 — 1934 Eliot Mejer

1934 Hagbard Rasmussen

1934 — 1976 Henry Pedersen

 

 

Skovbrynet 10

Kristian Rasmus Jensen

Marius Sørensen

 

 

Skovbrynet 12

1927 — 1928 Antonius Hansen Bødker

1928 — 1929 Agner Højholdt

1929 — 1961 Kresten Sørensen (Grauballe)

 

 

Skovbrynet 14

Kristian Chapion

 

 

Georgsmindevej 24

Kristian Madsen

 

 

Georgsmindevej 26

Anders Andersen

Niels Kristensen

 

 

Georgsmindevej 30

Jakob Skjødt Andersen

Jens Pedersen Boelsmand

 

 

 

 

 

23 ejendomme udstykkedes fra ”Georgsmindegaarden”

i 1926, og et nyt lokalsamfund opstod, hvor hårdt arbejde

blev dagligdag.

1

 3

 5

 7

 9

11

13

15

9

11

13

15

17

19

2

4

8

10

14

24

26

30