Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Mette Holst født Rasmussen 1840 — 1866

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Mette Rasmussen blev født den 17. april 1866 i Kolind, som datter af gårdmand Rasmus Andreas Sørensen og Mette Jensen Hjulmand.

Hun blev båret til dåben af sin farbror Peder Sørensen Holstes kone Birthe Marie Madsdatter, som i 1885 også blev hendes svigermor.

 

 

Mettes far, Rasmus Andreas Sørensen blev født i Stabrand, Nødager sogn den 20. okt. 1815, som søn af gårdmand Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter Holst.

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ses Mette Hjulmands far, gårdmand Jens Jensen Hjulmand af Bugtrup, sandsynligvis med et barnebarn, måske den lille Mette.

 

 

Jens Hjulmand drev fra ca. 1839/1840 en gård i Bugtrup, Kolind sogn sammen med hustruen Edel Marie Sørensdatter, der døde i 1867, 53 år gammel.

76 år gammel døde Jens på gården i 1888.

 

 

Rasmus Andreas Sørensen stod nu tilbage med den lille Mette. En husbestyrerinde ansatte han. Den 44 årige enke Severine Jensdatter, som han giftede sig med i Skarresø Kirke 1869.

Rasmus giftede sig 1. gang 31 år gammel i Kolind Kirke 1847 med gårdmand Jens Nielsens enke Ane Jensdatter i Kolind, og blev derved gårdmand af Kolind.

Ane havde flere børn af første ægteskab med Jens Nielsen, bl.a. Ane Marie Jensdatter der siden blev gift med gårdejer Niels Abraham Sørensen i Attrup ved Nimtofte.

Ane døde 56 år gammel i jan. 1863.

 

Rasmus giftede sig 2. gang med Mette Kirstine Madsdatter fra Sivested i Tøstrup sogn ved Nimtofte, hvor hun var født den 22. dec. 1837. Hun døde 26 år gammel den 26. feb. 1864.

 

 

 

 

 

 

 

Den 1. okt. 1864 giftede Rasmus sig 3. gang i Kolind Kirke med Mettes mor, den 24 årige Mette Jensen Hjulmand, der var datter af gårdmand Jens

Jensen hjulmand og Edel Marie Sørensdatter i Bugtrup.

 

 

 

 

 Rasmus Andreas Sørensen

 

 

 

Året efter den 13. april fødte Mette Hjulmand sønnen, Søren.

 

 

 

1866 blev et hårdt år for familien. Mette Hjulmand nedkom med Mette den 17. april og 10 dage efter døde hun, 25 år gammel. Om det var fødselsgener eller der var kommet sygdom på gården, vides ikke.

 

 

 

Sønnen Søren døde samme år den 28. aug. knap 1½ år gammel.

 

 

Severine var født i Astrup, Skarresø sogn ved Ryomgård den 11. aug. 1825, som datter af gårdmand Jens Thygesen og Karen Christensdatter.

Hendes mor var død omkring 1830, hvorefter familien boede hos Severines morbror, gårdmand af ”Elmely” i Astrup Niels Christensen (Thygesen) og hans hustru Mette Kirstine Rasmusdatter, der stammede fra ”Ballegaarden” i Skarresø sogn.

 

 

 

 

På billedet ses Severine Jensdatter siddende til venstre, og muligvis en datter af tidligere ægteskab.

 

 

 

Rasmus Andreas Sørensen døde som aftægtsmand af Kolind den 26. nov. 1893, 78 år gammel.

 

 

 

 

 

 

 

Severine underskrev sig i dødsannoncen med efternavnet Andreasen, idet Rasmus kaldtes Andreasen og ikke Sørensen, som han oprindelig var blevet døbt.

 

 

 

Severine var nu blevet enke for 3. gang. Hun blev som 20 årige gift med sognesmeden i Skarresø Poul Christensen. Han døde efter fire års ægteskab i 1850, og siden med gårdmand Anders Rasmussen ligeledes fra Skarresø.

 

Severine døde 81 år den 26. sept. 1906 ved Mette og Martin Holst i Kolind.

 

 

 

 

På billedet ses Severine Jensdatter siddende til venstre, måske med et barnebarn.

 

 

19 år gammel giftede hun sig med sin fætter, Martin Pedersen Holst fra slægtsgården ”Pederslund” på Stabrand Mark i Kolind Kirke den 9. juli 1885 med sin far og morfar, som forlovere.

 

Martins far, Peder Sørensen Holst var en fem år yngre bror til Mette far, Rasmus Andreas Sørensen.

 

 

 

 

Tilbage til den lille Mette Rasmussen, der ses på billedet til venstre, som nu skulle konfirmeres.

Det blev hun i Ebdrup Kirke  1880 med gode religionskundskaber og en meget god opførsel.

 

 

 

 

Martin Pedersen Holst, der ses på billedet, var blevet født på ”Pederslund” i Nødager sogn den 29. sept. 1860, som søn af gårdmand Peder Sørensen Holst og hustru Birthe Marie Madsdatter.

 

 

 

 

 

 

Martins fødegård, som havde været i slægtens eje fra før 1741, lå oprindelig i Stabrand by. Den hørte under Rugaard til 1802, hvor den købtes fri for 1200 rigsdaler. I 1855 blev den flyttede ud på marken og ved den lejlighed navngivet ”Pederslund”.

 

 

 

 

 

Navnet, Holst, som nu er kommet ind i slægten, har sin egen historie. Det stammer fra ”Kongsgaard” på Helgenæs. Herfra hentede Mette og Martin Holsts farfar, Søren Rasmussen den 20. dec.1814 sin brud, og da hendes familie netop tilhørte slægten Holst, har han altså fundet det ønskværdigt at erholde dette navn som familienavn. Imidlertid er det senere gledet ud, således tilkøbtes det senere af Martins bror, Rasmus Holst, samt Mette og Martins søn ved samme navn.

 

 

 

 

Til 1741 Jens Ibsen,

1741 – 1791 Jacob Ibsen,

fra 1791 Rasmus Jensen,

fra 1817 Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter – Mette og Martins farfar og farmor,

fra 1849 Peder Sørensen Holst og Birthe Marie Madsdatter – Martins forældre,

fra 1883 Rasmus og Karoline Holst – Mettes fætter og Martins bror,

fra 1927 Peder og Agnes Holst – søn af ovenstående og Martins fætter.

 

Peder og Agnes Holst var værter ved slægtsfesten, der blev holdt den 26. maj 1955 i anledning af 100 årsdagen for gårdens genopbygning ude på marken. Denne begivenhed blev omtalt i Ebeltoft Avis i maj 1955.

 

 

 

 

 

 

Martin Holsts søskende;

 

 

Søren Pedersen Holst blev gårdejer i Vederkjær, Tirstrup sogn og gift med Karen Rønde.

 

Mads Pedersen Holst forblev ugift.

 

Rasmus Pedersen Holst blev gift med Karoline Rønde og overtog ”Pederslund”.

 

Maren Pedersdatter Holst blev gift med gårdejer Jens Jørgensen Just i Grønfeld.

 

 

Mettes farbror samt Martins forældre, gårdmand Peder Sørensen Holst af ”Pederslund” og hustru Birthe Marie Madsdatter.

 

 

 

Gårdens ejere var:

 

 

Efter giftermålet havde Mette og Martin efter al sandsynlighed overtaget Mettes fødegård i Kolind med sin far og Severine Jensdatter på aftægt.

 

Den 23. dec. 1885 fødte Mette datteren Karen, som parret ses med på billedet til højre.

 

Efterfølgende nedkom Mette med

Rasmus Peder 15. maj 1889, han døde to måneder gammel, og

 

Birte Marie den 21. juli 1890, hun døde en måned gammel.

 

Den 15. aug. 1891 kom datteren Birte Marie til verden.

 

 

Sønnen, Rasmus, der ses på billedet til venstre, fødtes den 6. april 1895, han døde den 1. maj det efterfølgende år.

 

Den 30. april 1897 blev sønnen, Rasmus født og den 17. juni 1900 fødtes datteren, Petra.

 

Sønnen Rasmus bestyrede en periode fødegården i Kolind. Han købte siden en ejendom i Skarresø sogn.

 

 

 

 

Rasmus og Petra 

Petra 

Datteren Petra havde gennem 40 år en stilling som husbestyrerinde i Århus.

 

Billederne er et udpluk fra Petras store billede samling, som findes på Midtdjurs Lokalhistorisk Arkiv i Nimtofte.

 

 

 

1906, den 25. nov. i Kolind kirke giftede Karen sig med Peter Mikkelsen ligeledes fra Kolind, men født i Ålsø den 7. marts 1883, som søn af købmand Søren Mikkelsen og hustru Karen Kristensen Bøjstrup.

 

 

 

Datteren Karen

Karen og Peter Mikkelsen bosatte sig i Kolind, hvor Peter ernærede sig som købmand. Han overtog sandsynligvis faderens købmandsforretning.

 

 

Karen fødte den 17. okt. 1909 sønnen, Søren, der ses på billedet nedenfor.

 

 

Den 26. juli 1911 kom den lille Charles til verden. Der var for mange komplikationer ved fødselen, og Karen led samme skæbne som sin mormor, Mette Jensen Hjulmand gjorde 45 år tidligere.

12 dage efter Karen havde født Charles, døde hun blot 25 år gammel den 7. aug.

 

 

Charles, som ses på billedet til venstre, blev kun 6 måneder gammel, han døde den 25. jan. 1912.

 

 

Karen og Charles blev begravet på Kolind kirkegård, hvor Karens gravsten stadig er bevaret.

 

Tre år senere giftede Peter sig i Visby med Ida Kjærgaard, der var født i Ginnerup ved Hurup i Nordjylland 1887, som datter af Ane og Christen Kjærgaard.

 

 

 

Ida og Peter ligger begravet i samme gravsted som Karen på Kolind kirkegård.

 

Mette og Martins datter Birte Marie, der fødtes i 1891, giftede sig 23 år gammel med den jævnaldrende Thorvald Therkildsen i Kolind Kirke den 16. dec. 1914.

 

Thorvald, som ses på billedet, var født i Grenå den 8. april 1892, som søn af Jens Peder Kristian Therkildsen og Dorthea Christensen.

 

 

Efter giftermålet var parret boende sammen med Birte Maries mor og de to yngre søskende, Rasmus og Petra på hendes fødegård i Gl. Kolind, som Thorvald i 1916 står som forpagter af.

 

 

 

 

På gården i Kolind døde Martin Holst 40 år gammel på datteren, Petras et års fødselsdag den 17. juni 1901.

Mette, som nu stod tilbage med de fire børn, Karen på 15½ år, Birte Marie på knap 10, Rasmus på 4 og førnævnte Petra, forsatte driften af gården.

 

 

I dette ægteskab kendes følgende børn;

 

tvillingerne Anna og Maren der fødtes i 1915, og

Edvard i 1917.