Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Skovbrynet 12

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Ejendommen blev udstykket med 18 tdr. land.

 

 

 

 

I Kresten Grauballes tid bestod besætningen ca. af 6—7 køer, 2 kvier, 2 kalve, , 3 grisesøer, 5—6 fedesvin og 2 heste samt 1 føl.

 

1927 — 1928 Antonius Hansen Bødker

Søn af gårdmand Hans Jensen (Bødker) og Mariane Pedersen,

f. 27. marts 1876 på ”Bjerggaarden” i Hyllested sogn,

d. 1. dec. 1935 på Nørager mark,

g. 1. g. m. Sørisse Nilla Svenningsen,

f. 16. jan. 1875,

d. 25. april 1912 på Randers Amtssygehus,

g. 2. g. m. Kirstine Pedersen (Værum),

datter af gårdmand Peder Værum Pedersen og

Marie Kirstine Pedersen,

f. 9. nov. 1888 på Granslev Mark,

d. 30. jan. 1984.

 

Antonius var ejendomshandler, først på Ebeltoft egnen og siden på Norddjursland.

Kirstine Bødker

Parret ligger begravet på Nørager Kirkegård.

Nogle år efter Sørisses død, giftede Antonius sig med sin husbestyrerinde Kirstine Værum, hvis brorsøn Bent Værum senere købte ”Georgsmindegaarden”.

Familien boede flere steder, idet de beboede de ejendomme, som Antonius købte, og når den var blevet solgt, flyttede de.

 

Familien var boende på ”Laurasminde” ved Nørager, da Antonius købte ejendommen på Georgsminde, og kunne flytte ind i efteråret, men på grund af det regnfulde vejr, ventede de lidt med indflytningen. Antonius og Kirstine beboede kun ejendommen i knap et årstid, hvorefter parret flyttede til Hevringholm, og videre til Nørager Mark, Eskildsagre 18, hvor Antonius døde.

Ejendommen på Eskildsagre overtoges senere af sønnen, Tage.

Antonius’ børn af 1. ægteskab:

 

Mary Hansen Bødker, f. 1898, ugift, var boende i Haderslev, d. 1984.

 

Inger Hansen Bødker, f. 1901, ugift, var boende på Sjælland, d. 1972.

 

Hans Hansen Bødker, f. 1903, rejste som ugift til Canada i 1924, blev der g. m. Thora fra Randers egnen, d. 1950.

 

Ena Hansen Bødker, f. 1906, ugift, forlovet med en engelsk pilot, der blev dræbt i kamp inden brylluppet, var boende på Sjælland, d. 1974.

 

Antonius’ børn af 2. ægteskab:

 

Arne Seest Hansen Bødker, f. 1917 i Dråby sogn, g. m. Gudrun, drev fra den 1. feb. 1946 ”Kokkegaard” i Fjerupgårde, som købtes af Thomas Pedersen Hansen, parret var senere boende i Auning, d. 2000.

 

Marie, f. 1919, g. m. Marius Enevoldsen, boende på Tustrup Mark, senere Gjesing og Auning, d. 1994.

 

Tvilling Risse, f. 1921, g. 1. g. m. præstegårdsforpagter Richard Mathiassen i Bjerringbro, g. 2. g. m. Daniel Bang, boende i Snaptun ved Horsens Fjord, d. 1996.

 

Tvilling Rose, f. 1921, døde 5 år gammel af kighoste.

 

Peter Værum Bødker, f. 1930.

 

Tage Bødker, f. 1933 på Nørager Mark, g. m. Ruth, overtog fødehjemmet på Eskildsagre, senere boende i Auning, d. 2000.

 

 

1928 — 1929 Agner Andersen Højholdt

Søn af Maren og Niels Højholt, tidligere gårdejer i Vester Alling,

f. 27. juni 1907 i Vester Alling,

d. 24. juli 1981,

g. m. Mary Madsen,

datter af Marius Madsen og Karen Marie Jensen, Georgsmindevej 9,

f. 4. dec. 1912 i Gjesing,

d. 2. maj 1957 på Grenå Amtssygehus,

parret ligger bgravet på Auning Kirkegård.

Agners bror, Anders Højholdt beboede ejendommen Skovbrynet 9, og søsteren Anna Bach beboede ejendommen Skovbrynet 13.

derefter til Lime, hvor Agner drev cykelforretning. I 1957 var Agner ejendomshandler og parret var boende i Auning, Østergade.

Agner var ugift, da han beboede ejendommen sammen med forældrene.

Efter giftermålet med Mary boede parret en kort periode i Nimtofte, flyttede

Børn:

 

Tvilling Jørn, f. 1937.

 

Tvilling Margrethe, f. 1937.

 

Bodil, f. 1950.

Niels Andersen (Højholdt)

Søn af Anders Rasmussen og

Ane Sofie Nielsdatter i Vester Alling,

f. 23. sept. 1858 i Vester Alling,

d. 22 sept. 1937 på Grenå Amtssygehus,

g. m. Maren Nielsen,

datter af husmand Niels Jensen og

Ane Marie Nielsdatter i Bøjen,

f. 14. juli 1869 i Bøjen, Lime sogn,

d. 24. maj 1951 på Grenå Amtssygehus,

parret ligger begravet på Nimtofte Sogns Ny Kirkegård.

Parret havde tidligere ejet en gård i Vester Alling og gården ”Frisenlund”, Nymøllevej 6 ved Nørager.

Maren og Niels boede en kort tid hos sønnerne på Georgsminde, ved Agner i denne ejendom og ved Anders i ejendommen Skovbrynet 9, parret flyttede siden til Nimtofte, hvor Niels døde, og den sidste tid boede Maren på plejehjemmet i Ryomgård.

Maren og Niels Højholdt med nogle af børnene og svigerbørnene i haven hos datteren Anna Bach i Skovbrynet 13.

Stående fra venstre,

Jens Madsen, Gustav Hasle, Agner, Anna og Theodor Bach.

 

Siddende forrest fra venstre,

Olga og Mary Madsen.

Børn:

 

Anders Andersen Højholdt, f. 1899, g. m. Helga Colind, beboede ejendommen Skovbrynet 9, d. 1964.

 

Anna, f. 1900, g. m. Theodor Bach, parret beboede ejendommen Skovbrynet 13, d. 1965.

 

Martha, f. 1905, g. m. Gustav Hasle, boede mange år i København, flyttede som pensionister til Randers, Vester Altanvej, d. ca. 1985.

 

Agner, f. 1907, se omtalen ovenfor.

 

Olga, f. 1910, g. m. Jens Madsen fra Vester Alling, statshusmand på Marienhof pr. Ryomgård, d. 2002.

 

1929 — 1961 Kresten Sørensen, kaldt Grauballe

Søn af gårdejer Ove Nikolaj Sørensen og Sørine,

f. 8. okt. 1904 på ”Fuglsøgaard” i Fjerupgårde,

d. 11. sept. 1970,

g. m. Marie (Graadahl) Jørgensen,

datter af Sine og Anton Jørgensen,

f. 9. maj 1906 i Voerså ved Sæby i Nordjylland,

d. 17. aug. 1960 på Ørsted Sygehus.

 

Parret ligger begravet på Pindstrup kirkegård.

Børn:

 

Mary, f. 1927 i Fulgsø Mose, Gjesing sogn, g. m. Jens Lyn Pedersen, bosat i Pindstrup, d. 1978.

 

Ingrid, f. 1930, g. m. postbud Verner Sørensen fra Randers, først boende i København, senere købtes kroen på Sjællands Odde, d. 2001.

 

Henny, f. 1933, g. m. Herluf Nielsen fra Pindstrup, parret bosatte sig Pindstrup, hvor Herluf arbejdede på mosebruget, d. 1975.

 

Ove Sørensen, f. 1934.

 

Hans Jørgen Sørensen, f. 1946, dattersøn, som voksede op hos Kresten og Marie.