Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Danmarks første egentlige navnelov – Lov om navneforandring – trådte i kraft den 1. juli 1904. Hidtil havde det kun været muligt at få foretaget en navneforandring ved kongelig bevilling ved ansøgning til Justitsministeriet. Flertallet af befolkningen bar på det tidspunkt efternavne med endelsen -sen, hvilket gjorde det vanskeligt at identificere den enkelte. I praksis havde mange derfor “kaldenavne” dannet af navnet på f. eks. den by, gård eller egn, de stammede fra eller det erhverv de arbejdede i f.eks. Smed.

 

 

Slægts– og kaldenavne der indgår i slægten

Abraham / Abrahamsen

Bager, Balle, Balther / Baltzer, Bang, Brøgger, Busk, Bøstrup

Cassi / Kasse

Damm, Degn

Fog, Friis

Gidsel / Gissel, Godsk / Godske, Goltzvig, Grand / Grande / Grann, Greve

Hellig / Hellie, Hjulmand, Holm, Hork, Hougaard

Hviid, Hägg

Ilsøe

Koch / Kock

Lindkvist

Mau, Mikkelmand, Molboe, Morten, Møller

Riis, Rosborg

Skriver, Skrædder, Smed, Strans, Sudder

Thun

Unnerup

Wæsmand

 

 

Abraham

Abraham Nielsen, der er min 4tipoldefar og navngivet efter sin farfar den 9. juni 1754 i Vivild Kirke ved Allingåbro, er jo som sådan ikke et slægtsnavn. Men et par af hans børnebørn blev døbt med mellemnavnet Abraham og et enkelt fik det som efternavn. Efterkommerne af dette barnebarn, som i midten af 1800—tallet bosatte sig i Ramten, Ørum Djurs, fik via den ovenfornævnte navnelov navnebevis på navnet Abraham.

En meget stor del af Abraham Nielsens efterkommere bosatte sig og er stadig bosiddende i Sønderhald og Djurs Nørre Herreder, altså på Midt- og Norddjursland.

 

 

Balle

Som min oldefar Niels Peter Nielsen, f. 1895, fik navnebevis på i 1974, kan føres tilbage til min 5tipoldefar Terkild Andersen (Balle), som døde 1763 i Gjesing sogn ved Auning. Han fik sandsynligvis navnet fra den gård i Nordre Gjesing by, han blev fæster af i staten af 1700 – tallet, der i et fæstebrev nævnes som ”Ballegaardne”.

 

 

Gissel                    

Er oprindelig et kaldenavn og staves både med dobbelt s – Gissel og med d – Gidsel. Hvordan det opstod eller hvor det kommer fra, ved vi ikke. Vi har sporet navnet tilbage til min 6tipoldefar Christen Gissel, der døde i Hedegård, Glesborg sogn 1703, men han har nok næppe været taget som gidsel.

Af Christen Gissels efterkommere, er flest piger, som giftede sig ind i andre slægter, hvilket betyder at mange af efterkommerne i dag ikke hedder Gissel.

 

 

Mikkelmand

Blev min farfar Marius Pedersen, f. 1895, kaldt og de af hans brødre, som blev på deres hjemegn omkring Ryomgård og Nimtofte. Navnet har vi kunnet sporer tilbage til Voldby sogn ved Grenå, hvor min 4tipoldefar Niels Pedersen Mikkelmand døde i 1758. Men hvorfor eller hvordan navnet er opstået, vides desværre ikke.

 

 

Riis

Blev min 4tipoldefar Jacob Marcussen (Riis) med store sandsynlighed kaldt, efter han som maler kom til Tranhusene i Glesborg sogn i midten af 1700—tallet. Han kommer formentlig fra en egn af samme navn, men sognet er endnu ikke fundet, ej heller via Trap Danmark.

Af sønnerne, som ligeledes var håndværkere, rejste et par fra Djursland, hvor vi har kunne sporer den ene til København omkring 1800—tallet. Den anden har vi kunne følge til Hobro, og efterkommerne deraf vider til Nibe og Ålborg.

 

 

 

 

Slægtsnavne

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde