Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Georgsmindevej 26

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

 

Ejendommen blev udstykket med et jordtilliggende på 18 tdr. land, som Anders Andersen merglede fra 1926 til 1930.

 

 

 

1932 blev laden bygget.

 

 

 

I baggrunden ses til venstre Skovbrynet 12 og til højre Skovbrynet 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

I Niels Christensens tid bestod den normale besætning af 2 heste, krydsninger, 6 køer og 5 ungkreaturer af R. d. M. samt 10 svin.

 

 

 

 

 

 

                          Ejendommen omkring 1965.

 

1926 — 1950 Anders Peter Andersen, kaldt Ajs x to

Søn af detaillist af Kni Mark Rasmus Andersen og Kristiane Nielsen,

f. 24. juni 1885 i Ørum sogn,

d. efter 1965,

g. m. Helene Kristine Andersen Elgaard,

datter af boelsmand Johannes Andersen Elgaard og Birthe Marie Jensen, Stenbergholt,

f. 25. maj 1893 i Stenbergholt, Gjesing sogn,

d. 23. juli 1956 på amtssygehuset i Esbønderup sogn pr. Græsted,

parret ligger begravet på Auning Kirkegård.

 

Parret flyttede til Auning, Juulsgade 21.

 

Børn; hvoraf Gustav er en søn af Helenes søster Johanne, som senere giftede sig Mortensen.

 

Gustav Thorvald Andersen, født Elgaard, f. 1913, købte senere ejendommen Georgsmindevej 17.

 

Esther Krista Johanne, f. 1924, g. m. Karl Volmer Frisk Pedersen fra Georgsminde Mark.

 

 

 

1950 — ca. 1989 Niels Christensen

Søn af Anna og Anders Peter Christensen,

f. 16. marts 1921 på Fyn,

d. 20. juli 1996,

g. m. Karen Marie Andersen,

datter af Anna og Alfred Andersen,

f. 23. maj 1923,

d. 19. aug. 1986,

parret ligger begravet i fællesgraven på Gjesing Kirkegård.

 

1967 blev Niels valgt ind i Nimtofte Andelsmejeris bestyrelse.

På et tidspunkt købte Niels Christensen jorden tilhørende ejendommen Georgsmindevej 15 af Kristian Nielsen.

 

Børn:

 

Annelise.

 

Karen.

 

Anders Peter Christensen.

 

Anette.