Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Rasmus Sørensen Gissel 1862 — 1935

Indhold

Rasmus fødtes i Lunden, Glesborg sogn den 4’ nov. 1862, som søn af gårdmand Søren Nielsen (Greve) og hustru Christophine Gissel. Han blev døbt i Glesborg kirke den 22’ feb., hvor fadderne var sin moster tjenestepige Rasmine Gissel fra Mastrup ved Ørum Djurs, farbroderen husmand Frands Nielsen fra Hedegård ved Glesborg, mosteren Inger Marie Rasmusdatter (Gissel) og hendes mand Rasmus Henriksen der var gårdmand af Laen, morbroderen indsidder Rasmus Christophersen fra Hedegård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han konfirmeredes i Fjellerup Kirke den 1’ april 1877 med temmelig gode religionskundskaber og en meget god opførsel.

 

 

 

 

 

Rasmus tjente, som 17—18årig

en periode på Løvenholm Gods, der ses på billedet.

 

 

Hvor Rasmus ellers har tjent eller lært landbruget, vides ikke.

 

 

Der kan være mange gisninger om, hvor og hvornår Rasmus mødte sin udkårende Kirsten Marie Jensen fra Skjoldelev, Lading sogn ved Sabro, men en ting er sikkert. Parret giftede sig i Lading Kirke den 20’ nov. 1888 med Kirsten Maries far, husmand Jens Simonsen fra Skjoldelev og bror, Peder Jensen fra Hår ved Hinnerup, som forlovere.

parret tilsyneladende ingen tilknytning til Lading sogn mere. Men 110 år senere på nær 4 måneder og 5  dage, blev et af deres oldebørn viet i samme kirke. Dog uden at vide på dette tidspunkt, at hendes oldemor var døbt, konfirmeret og viet i samme kirke.

 

Kirsten Marie Jensen, der som førnævnt var datter af husmand Jens Simonsen og hustru Ane Johanne Pedersdatter, blev født den 1’ juni 1858 i Skjoldelev, som på daværende tidspunkt var en større handelsby.

 

Hun blev døbt den 18’ juli i Lading Kirke, hvor bl.a. morfaren husmand Peder Olesen og mosteren Marie fra Norring ved Hinnerup stod faddere.

 

I samme kirke konfirmeredes hun den 6’ okt. 1872 med temmelig gode religionskundskaber og en meget god opførsel.

 

 

Kirsten Marie lærte sandsynligvis husgerningen hjemme samt ude, hvor hun en periode tjente i Grundfør Mølle ved Hinnerup.

 

 

Efter giftermålet fulgte hun med Rasmus til Djursland, og efter hendes far døde i  1901, havde

 

 

 

Parret flyttede sandsynligvis ind hos Rasmus’

forældre, i Skoffergårdene, Koed sogn ved Nimtofte.

 

Rasmus overtog nemlig gården i

Skoffergårdene den 14. sept. 1889.

 

 

Forældrene, Christophine Gissel og Søren

Nielsen (Greve) flyttede derefter ind i gårdens

tilhørende aftægtsbolig, hvor faderen døde knap 1½ år efter.

 

Da Rasmus og Kirsten Marie overtog gården,

var den i en meget dårlig stand, både hvad

 

 

 

 

 

 

angik bygningerne, jordens behandling og besætningen, men parret fik efter nogle års forløb besætningen og bygningerne i en mønsterværdig stand.

 

Forsiden af skødet, hvor Rasmus overtager gården.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Skøde

 

 

Underskrevne Boelsmand Søren Nielsen

Greve af Kjerende erkender herved at

have solgt og aldeles afhændet til min

søn

 

         Rasmus Sørensen Gissel

 

den mig ifølge skøde af 4’ Juli 1877

tinglæst 17de samme Maaned

tilhørende Ejendom

 

Matr. N. 6c af Kjerende i Koed sogn

 

 

I hvilken anledning billedet nedenfor, som er taget ved gården mellem 1912 - 1918, vides ikke, men det kan være Rasmus og Kirsten Maries sølvbryllup i 1913, da de sidder midt i billedet, som begivenhedens hovedpersoner.

Hvis Rasmus’ svigerinde, Maren Nielsen er med på billedet, stemmer ovenstående ikke, da hun døde i feb. 1912.

1. Rasmus og                                        

2. Kirsten Marie                                      

3. Sønnen, Jens, f. 1895                      

4. Sønnen, Søren, f. 1896                  

5. Datteren, Johanne, f. 1899          

6. Sønnen, Niels, f. 1902                              

 

 

Den ældre dame (nr. 13), som sidder ved siden af Kirsten Marie kan muligvis være Rasmus’ mor,

Christophine Gissel (1832—1917), idet Kirsten Maries mor, Ane Johanne Pedersdatter døde i marts 1912.

 

Rasmus’ mor døde 85 år gammel i aftægtsboligen den 29’  juli 1917.

 

I en årrække arbejdede Rasmus ved siden af landbruget. I

Jyske Brandforsikring som taksationsmand, og var tillidsmand i

mange år.

 

Han var også meget aktiv i lokalområdet, i to perioder var han

medlem af Marie Magdalene - Koed Sogneråd, og fra 1905 – 12’

feb. 1923 i bestyrelsen for Nimtofte Brugsforening, samt i

bestyrelsen for Nimtofte Mejeri, hvor han blev valgt ind den 11’

okt. 1913, og gik af ved lodtrækning den 15’ okt. 1923, da der

var to bestyrelsesmedlemmer, der havde lige mange stemmer.

Venstres sag havde også hans store interesse.

 

Parret var også altid til stede, hvis en af naboerne havde brug

for en håndsrækning.

 

Til højre ses parret ved Kirsten Maries bror, Simon Jensens ejendom på Viby mark.

 

 

 

Til venstre ses Kirsten Marie, der altid var aktiv, selv når hun gik en tur, strikkede hun medens hun gik.

Plejebørn, som af den ene eller den anden grund, var kommet

ind på et forkert spor, eller bare var blevet født udenfor

ægteskabet, havde Rasmus og Kirsten Marie flere af gennem

årene, og som de hjalp på rette vej, bl.a. 17årige Axel

Gyldensø, som kom fra København i 1918, var boende hos

Rasmus og Kirsten Marie i nogle år. Kirsten Maries søstersøn Johannes Alfred Jensen, som var født udenfor ægteskabet i

1892, boede hos parret fra han var spæd, og havde kontakt til

dem langt ind i sit voksenliv.

  7. Rasmus’ søster, Sophie Gissel

   8. Dennes mand, købmand Andreas Gram, Åbyhøj

  9. Muligvis deres søn, Søren Sørensen, f. 1889

10. Muligvis dennes forlovede/hustru Doris Rosenfeldt f. Jensen

11. Sandsynligvis Rasmus’ bror, murermester Søren Gissel

12. Muligvis dennes hustru, Maren Nielsen

I 1934 var alderen ved at sætte sine spor, og parret afhændede

gården til datteren og svigersønnen, Johanne og Marius

Pedersen i okt. måned, og flyttede ind i aftægtsboligen. Det var

Rasmus og Kirsten Maries ønske at død på den gård, hvor de

havde levet så mange år sammen, samt lagt så mange kræfter.

 

 

Kort tid efter overdragelsen af gården, blev

Rasmus meget syg, og døde den 25’ juni 1935,

72 år gammel.

 

Ved hans begravelse den 28’ juni blev kisten

sat midt på fjervognen, som blev pyntet med

blomster og gran hele vejen rundt, hvorefter

den blev kørt på Koed kirkegård.

 

 

Kirsten Marie blev boende i aftægtsboligen,

hvor hun døde den 10’ feb. 1939, 80 år 

gammel, og blev begravet på Koed kirkegård

den 16. feb.

 

 

 

 

Børnene;

 

som alle blev født på gården i Skoffergårdene, Koed sogn ved Nimtofte.

 

Jens Sørensen Gissel, f. 1895, d. 1984 i Risskov, g. 1. gang 1925 i Vitved kirke med Helga Jenny Gammelgaard, f. 1903 i Edslev, Kolt sogn, d. 1926 på Grenå Amtssygehus, g. 2. gang 1934 i Viby kirke med Petra Jensen, f. 1897 i Holme Bjerge, Holme sogn, d. 1988 i Brabrand.

 

Søren Sørensen Gissel, f. 1896, d. 1987 i Ørum Djurs, g. 1934 i Virring kirke med Elly Unnerup, f. 1914 i Langkastrup, Virring sogn, d. 1985 i Ramten, Ørum Djurs.

 

Josefine Johanne Sørensen Gissel, f. 1899, d. 1979 på Århus Amtssygehus, g. 1920 i Koed kirke med Jens Marius Pedersen, f. 1895 i Ramten Enge, Ørum Djurs, d. 1984 på Århus Amtssygehus.

 

Margrethe Sørensen Gissel, f. 4’ aug. 1900, d. 18’ aug. samme år.

 

Niels Sørensen Gissel, f. 1902, d. 1993 i Hasle, g. 1926 i Mørke kirke med Camilla Kirstine Wølch Rasmussen, f. 1906 i Århus Domsogn, d. 1984 på Århus Amtssygehus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jens Sørensen Gissel

2. Dennes 1. hustru, Helga Gammelgaard

3. Søren Sørensen Gissel

4. Johanne gift Pedersen

5. Dennes mand Marius Pedersen

6. Deres søn, Jens Lyn Pedersen

7. Niels Sørensen Gissel

Hvor og i hvilken anledning dette billede er taget, vides ikke, men det må være taget efter april 1922 og før 1925.

 

 

Rasmus og Kirsten Marie er ikke med på billedet, men alle børnene er.

 

 

8. Muligvis en bror til Kirsten Marie

9. Sandsynligvis dennes hustru

Fra venstre sønnerne,

Søren og Jens,

mellem dem står deres fælles kusine Petra Jensen fra Viby Mark.

 

Pigen til venstre kendes ikke.

 

   Forside           

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Billedet nedenfor er taget ved gården i Skoffergårdene.

 

Fra venstre,

måske en af Kirsten Maries søstre, men dette vides ikke,

Kirsten Marie og datteren Johanne,

den højeste af pigerne kendes ikke,

Johannes datter Vita, f. 1923, og

Rasmus’ søster Marie Gissel helt til højre, der var hjemmesygeplejerske i Grenå.

 

Kirsten Marie havde to søstre, hvoraf den ene Ane var gift med Martin Jensen, som i mange år var mejeribestyrer i Slemminge ved Sakskøbing.

 

 

Den anden søster, Ane Marie, var først gift med Peder Vistrup, der ligeledes var mejeribestyrer. En årrække på Lou Mejeri i Hammer sogn ved Næstved. Siden giftede hun med Severin Vittrup, og parret bosatte sig i København.