Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Skovbrynet 9

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Gården, som er udstykket i 1927, blev opført samme år, havde oprindelig et jordtilliggende på 18 tdr. land.

Den 10. juni 1927 blev der tilkøbt 2 tdr. land af Fr. Legarth, som udstykkede grundene på Georgsminde.

 

 

 

Ejendommen bestod af stuehus, ko– og hestestald.

 

I årenes løb blev marken drænet og merglet 2 gange.

 

 

 

 

 

I forsommeren 1930 bestod besætningen af 6 køer, 4 kvier og 5 kalve, 3 søer og leverede 20 fedesvin årligt til slagteriet.

 

 

I 1943 blev der installeret elektrisk lys og kraft, og i 1945 byggede Anders Højholdt laden.

 

 

Omkring 1950 udgjorde den normale besætning 3 heste og 1 føl, dels af oldenborgsk og dels af jysk race, 8 køer og 11 ungkreaturer, ligeledes af jysk race samt 6—8 svin.

 

 

 

 

 

1927 — 1986 Anders Andersen Højholdt

 

Søn af Maren og gårdejer Niels Andersen (Højholdt),

f. 22. feb. 1899 i Vester Alling,

d. 8. marts 1964 på Georgsminde,

g. m. Helga Colind,

datter af Alma og gårdejer Mads Colind,

f. 28. jan. 1909 i Ørsted,

d. 9. juli 1995,

parret ligger begravet på Marie Magdalene Kirkegård.

Anders er bror til Anna Pedersen Bach i Skovbrynet 13, og Agner Højholdt som tidligere beboede ejendommen Skovbrynet 12.

Børn:

 

Kay Højholdt, f. 1934, købte siden ejendommen Skovbrynet 11 af Aldo Jensen.

 

Gurli Margit, f. 1939, ugift sygeplejerske.