Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Skovbrynet 5

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

Gården var den 17. ejendom der blev udstykket med et jordtilliggende på 18 tdr. land fra Georgsmindegaarden” i 1926.

 

Stuehus og avlsbygningerne blev opført samme år.

 

Kristian Jensen merglet jorden i 1936—1940, og drænet i 1939.

 

I Ejner Rasmussens tid bestod den normale besætningen af 2 heste af Frederiksborgsk race, 5 køer og 4 ungkreaturer af R. d. M. samt 4—6 svin. Hønsehuset byggede Ejner i 1947.

 

 

 

 

 

1926 — 1931 Johan Reimers

 

Søn af Mette Sophie Nielsen og landmand Peder Frandsen Reimers, først i Auning og fra 1920 på Nørager Mark,

f. 24. feb. 1898,

d. 21. juni 1991,

g. m. Ellen,

f. 4. maj 1907 på Sjælland,

d. 21. sept. 1977,

parret ligger begravet på Nørager Kirkegård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellens søn af 1. ægteskab:

 

Bent Bentsen, f. omkring 1932.

 

1931 — 1940 Thomas Kristian Jensen

 

Søn af statshusmand Martinus Jensen og Gerda Marie Pedersen,

f. 23. dec. 1908 i Albøge sogn,

d. 26. juli 1950 på Århus Kommune Hospital,

g. m. Karen Marie Pedersen,

datter af gårdejer Kristen Pedersen og Ane Kirstine Madsen,

f. 2. nov. 1901 i Gjesing sogn,

d. 28’ sept. 1979,

parret ligger begravet på Nimtofte Sogns Ny Kirkegård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karens bror, Jens Pedersen beboede ejendommen Georgsmindevej 17.

 

Hendes morbror, Marius Madsen beboede ejendommen Georgsmindevej 9.

 

Karens fætter, Kristian Madsen beboede ejendommen Georgsmindevej 24.

Familien flyttede til Skiffard, hvor Kristian og Karen købte ”Skiffard Vestergaard”, senere købte parret en gård i Hesselfeldt, Randersvej 15 ved Nimtofte.

Karen som ung pige

Børn:

 

Vagn Jensen, f. 1932, overtog gården i Hesselfeldt.

 

Marie, f. 1936.

 

Tove, f. 1943.

 

 

 

 

 

 

1940 — 1949 Ejner Rasmussen

 

f. 3. marts 1911 i Lindå — Balle, Todbjerg sogn,

d. i 1984, ligger begravet på Nødager kirkegård,

g. m. Anne — Margrethe Kathrine Nielsen,

f. 25. okt. 1912 i Nødager.

 

 

 

 

 

Den 30. juli 1949 solgte parret ejendommen for 31 tusinde kroner til Frederik Pedersen fra Homå, hvorefter de flyttede til Ryomgård. Ejner ernærede sig der som sælger.

 

 

 

 

Børn:

 

Dinna Margith, f. 1934.

 

Evald Flemming Rasmussen, f. 1937.

 

Knud Erik Rasmussen, f. 1946.

 

1949 — 1993 Frederik Sundgaard Pedersen

 

Søn af Ane og Peder Sundgaard Pedersen, Gudme,

f. 24’ april 1917 i Ringkøbing sogn,

d. 18. aug. 1992, ligger begravet på Homå Kirkegård,

g. m. Anna Elise Mortensen,

datter af Inger Kirstine og

Rasmus Stenner Mortensen, Sønder Homå,

f. 18. juni 1924 i Sønder Homå.

Frederik havde forinden overtagelsen af ejendommen den 6. aug. 1949, været bestyrer på en gård i Fladstrup mellem Homå og Lyngby.

 

 

Anna solgte ejendommen i 1993.

 

 

 

 

Frederik havde i 1944/45 været på Haslev Landbrugsskole.