Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Georgsmindevej 30

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

 

 

Ejendommen udstykkedes med et areal på 18 tdr. land, som bestod af 15 tdr. land mark og 3 tdr. land eng.

 

 

 

 

 

En af gårdens længer, der blev opført omkring 1900, har tidligere været bolig for staldkarlen på ”Georgsmindegaarden”.

I 1950 var der hestestald, vognport og tørvehus i denne længe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1950 var marken både drænet og merglet.

 

 

 

 

 

 

 

Omkring samme tid bestod den normale besætning af 2 heste, krydsninger, 5 køer og ungkreaturer af R. d. M. samt 6—8 svin.

 

 

 

 

 

 

 

 

1926 — 1937 Jakob Skjødt Andersen

Børn:

 

Meta Dorthea Sofie, f. 1912, g. m. Alfred Sørensen, boende i Århus, døde i 2004.

 

Mads Skjødt Andersen, f. 1916.

 

Harriet Agnete, f. 1921.

 

Søn af boelsmand på Nørager Mark Mads Andersen og

Mette Sophie Rasmussen,

f. 1. jan. 1881 i Tyrrihus, Vivild sogn,

d. i Århus,

g. m. Johanne Marie Jensen i Nimtofte Kirke 1911,

datter af husmand Kristen Jensen og Ane Dorthea Flensburg,

f. 27. maj 1888 i Skivholme by,

d. i Århus.

 

 

 

Jakobs søster, Christine Hyllested beboede ejendommen Skovbrynet 15.

 

 

 

Parret boede tidligere i Kolstrup ved Nimtofte og Nørager sogn, hvor Jakob arbejdede ved ”Løvenholm”.

Familien flyttede fra Georgsminde til Århus.

 

 

 

 

 

 

 

1937 — 1963 Jens Pedersen Boelsmand

Søn af gårdejer Hans Marius Pedersen Boelsmand og Karen Nielsine Pedersen,

f. 22. okt. 1906 i Fjerupgårde, Nørager sogn,

d. 8. feb. 1979,

g. m. Agnes Kirstine Poulsen Jensen,

datter af Anders Jensen og Ane Marie Jakobsen,

f. 7. juli 1912 i Tustrup, Nørager sogn,

d. 3. nov. 1969,

parret ligger begravet på Vejlby Kirkegård ved Allingåbro.

 

Parret flyttede fra Georgsminde til Allingåbro på Nyvej.

 

 

 

Børn:

 

Tove, f. 1937, overtog ejendommen.

 

Else Marie.