Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Skovbrynet 15

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

Gårdens jordtilliggende var på 18 tdr. land mark, som Ras Peter merglede fra 1926 til 1930.

 

 

Der blev holdt en besætning på 2 heste, krydsninger, 6 køer og 5 ungkreaturer af R. d. M. samt 8 svin.

 

 

 

Til venstre i billedet ses gavlen

af Theodor Bachs stuehus.

 

 

 

1926 — 1947 Rasmus Peter Hyllested, kaldt Ras Peter

 

På gårdspladsen ses Ras Peter og Christine med en af døtrene og sønnen, Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søn af boelsmand Jens Chr. Jeppesen Hyllested og Maren Thomsen,

f. 10. aug. 1884 på Tustrup Mark,

d. i 1958,

g. m. Christine Andersen,

datter af Mette Sofie Rasmussen og husmand Mads Andersen,

f. 4. feb. 1890 på Nørager Mark,

d. ca. 1960,

parret ligger begravet på Nørager Kirkegård.

 

 

 

Ras Peters bror, Niels Hyllested beboede ejendommen Skovbrynet 3, og Christines bror Jakob Skjødt Andersen beboede Georgsmindevej 30.

Da Ras Peter overtog jorden, var den meget dårlig. Det havde tidligere været hede og lyng, og den gav kun ringe udbytte. Det var derfor meget vanskeligt at udkommet kunne give det daglige brød, og det kneb også med foder til besætningen, men ved flid og nøjsomhed fik ægteparret alligevel med tiden en god lille gård, som sønnen, Christian Hyllested overtog i sept. 1947.

Ras Peter og sønnen, Christian drev en periode en mindre maskinstation, som bl.a. bestod af et tærskeværk, der sandsynligvis blev trukket af 2 heste.

Stående fra venstre, Julie, Christian og Magda.

Siddende fra venstre, Christine, Harry og Ras Peter.

 

 

 

 

 

 

Familien havde tidligere boet i Battrupholt, Nimtofte sogn, hvor Ras Peter ernærede sig som skovarbejder, og hvortil familien var flyttet i ca. 1912 fra Fjerupgårde, Nørager sogn.

 

Parret flyttede i 1947 til Tustrup Mark, hvor de beboede ejendommen ”Laurasminde”.

 

Børn:

 

Jens Christian Hyllested, f. 1911, overtog ejendommen.

 

Magda Sofie, f. 1914, g. m. boelsmand Alfred Rasmussen, Tustrup Mark, døde i 2003.

 

Julie Marie, f. 1918, g. m. landarbejder Søren Krogh Willumsen, parret boede flere steder bl.a. i Halling, døde i 2002.

 

Harry Verner Hyllested, f. 1925, g. m. Anne Lise, karetmager i Nimtofte, flyttede senere til Århus, hvor han startede Frederiksberg Karosserifabrik sammen med en ved navn Klemmensen, var de sidste mange år boende i Brabrand, døde i 1995.

 

 

 

 

1947 — 1956 Jens Christian Hyllested

 

Søn af ovenstående,

f. 10. aug. 1911 i Fjerupgårde,

d. 24. feb. 1978,

g. m. Anna Elisabeth Boje Petersen,

datter af Helga og Jens Boje, Tustrup Mark,

f. 20. sept. 1925 i Ingerslev, Holbæk sogn,

d. 5. jan. 1998,

parret ligger begravet på Essenbæk Kirkegård i Assentoft.

 

 

 

 

Christian ses stående på gårdspladsen.

Børn:

 

Erling Hyllested.

 

Leif Boje Hyllested.

 

 

 

Familien flyttede til Floes, Virring sogn, og de sidste år var parret boende i Assentoft, Essenbæk sogn.

 

 

1956 — 1957 Sigvard Sørensen

 

Sigvard solgte ejendommen den 1. jan. 1957.