Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Georgsmindevej 9

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

Gården, som Marius Madsen opførte i 1926, havde et jordtilliggende på 18 tdr. land mark.

 

I 1939 drænede Marius jorden, og merglede i 1935 til 1938. Boniteten var sort, sandmuldet jord, dels med ler– og dels med sandunderlag.

 

Besætningen bestod i Marius Madsens tid af 2 heste og 1 plag af jysk race, 6 køer og 5 ungkreaturer, dels af blandet jysk race og dels af R. d. M.

 

Der var endvidere anlagt en smuk have med frugttræer.

 

 

1926 — 1946/47 Marius Christian Anton Ehrenreich Madsen

 

Søn af husmand Mads Sørensen (Knold) og

Ane Marie Jensen, Stenbergholt,

f. 1. aug. 1884 i Gjesing,

d. 19. sept. 1955 på amtssygehuset i Ørsted,

g. m. Karen Marie Nielsen,

datter af Sørsine Andersen og Niels Christian Nielsen (Grauballe), arbejdsmand på Georgsminde,

f. 9. aug. 1889 i Stenbergholt,

d. 24. juli 1964 på plejehjemmet ”Bakkely” i Gjesing,

parret ligger begravet på Auning Kirkegård.

 

 

 

 

 

Marius er farbror til Kristian Madsen i ejendommen

 

Georgsmindevej 24, og morbror til søskende, Jens Pedersen i ejendommen Georgsmindevej 17 og Karen Jensen i ejendommen Skovbrynet 5.

 

Marius, som før overtagelse var skovkusk i Løvenholm Skove, ombyggede siden stuehuset indvendig, således at stuerne blev større.

Efter opholdet på Georgsminde boede parret en kort tid i Lime, inden de købte en ejendom i Lyngroden, Auning sogn. Efter Marius døde flyttede Karen Marie til Auning by.

 

Børn:

 

Tage Christian Madsen, f. 1906, uddannet tømrer i Gjesing, boede i Ålestrup.

 

Anna Marie, f. 1908, g. m. Peter Jensen Nielsen, murermester i Gjesing, døde i 1985.

 

Sigrid Agnete, f. 1910, ugift.

 

Mary Gertrud, f. 1912, g. m. Agner Højholdt, som er bror til Anders Højholdt i Skovbrynet 9 og Anna Bach i ejendommen Skovbrynet 13, Agner beboede som ung en kort tid Skovbrynet 12, han ernærede sig senere som cykelhandler i Nimtofte og Lime, og siden som ejendomshandler i Auning, døde i 1957.

 

Gerda Vibeke, f. 1916.

 

 

 

 

 

 

 

1946/47 — ca. 1993 Arne Hviid Nissen &

 

Forældrene, Peter Hansen Nissen & Ragnhild Hviid

Søn af nedenstående,

f. i 1927,

ingen børn.

S. b. med enke Else Rasmussen.

 

 

Arne købte ejendommen som 19—årige, kort før han blev myndig. Myndighedsalderen var på daværende tidspunkt 20 år, den blev nedsat til 18 år ved lov i 1976.

 

Arne og forældrene drev ejendommen sideløbende med gården ”Alhede”, som Bruno Jensen overtog forpagtningen af i 1950. I den mellemliggende tid blev stuehuset lejet ud til bl.a. Christian Mortensen fra Georgsmindevej 15.

Søn af skræddermester Nis Hansen Nissen,

f. 12. jan. 1895 i Egeskov ved Fredericia,

d. i 1979,

g. m. Mary Johanne Ragnhild Hviid,

datter af Jensine og Theodor Hviid som boede i Begtrup på Mols,

f. 27. juli 1895,

d. i 1971 på Georgsminde,

parret ligger begravet på Auning kirkegård.

 

 

 

Efter Ragnhild døde, havde Peter et kort

ophold på plejehjemmet ”Bakkely” i

Gjesing.

 

 

 

 

I 1950 flyttede Arne og forældrene, Peter og Ragnhild Nissen ind i ejendommen her.

 

 

 

 

 

Omkring 1954 købte Arne 10 tdr. land jord fra ”Alhede”, som blev lagt ind under ejendommen her.

 

 

 

 

Børn:

 

Ruth, f. 1922, g. m. Ove Møller Jensen, drev i 12 år bageri i Ryomgård, derefter ”Toftegaarden” i Assentoft, som siden solgtes til kommunen, og hvori der i dag er børnehave.

 

Arne Hviid Nissen, f. 1927, drev ejendommen her.

 

Tage Hviid Nissen, f. 1928, ugift, beboede en ejendom på Munkhusevej i Fjerupgårde ved Nørager, som han byggede samme år som forældrene flyttede ind i ejendommen Georgsminde 9.