Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Georgsmindevej 13

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

Gården, som oprindelig bestod af en vinkelbygning med stuehus og udhus, havde et jordtilliggende på 18 tdr. land.

 

 

 

Jordens bonitet var sort sandmuldet jord, der blev drevet i 6 marksdrift med de gængse kornsorter og rodfrugter.

 

 

 

Fra 1927 til 1932 merglede Niels Jørgensen jorden.

 

 

 

 

1926 — 1928 Viggo Skat Porse Gammelgaard

 

f. 25. juni 1891,

g. m. Inger Marie Sørensen,

f. 19. dec. 1892.

 

Familien kom fra Skoffergårdene ved Nimtofte.

 

Børn; 5 i alt.

 

Søren Porse Gammelgaard, f. 1918.

 

Gudrun Jensine, f. 1921.

 

Metha Tove, f. 1925.

 

Svend Aage Gammelgaard, f. 1927 på Georgsminde.

 

 

1928 — 1939 Niels Johan Jørgensen

 

f. 17. feb. 1899,

g. m. Grethe Marie Steffensen i Haderslev Kirke 1923,

f. 1. feb. 1900.

 

Niels holdt søndagsskole for egnens børn i flere år, hvor tømreren fra Nimtofte kom og underviste med sine historier.

 

Familien flyttede på en ejendom beliggende nord for Randers.

 

 

 

 

Gården, som var velforsynet med landbrugsmaskiner og avlsredskaber, udvidede Mikael Petersen med en længe, således at der blev tre længer.

 

 

 

 

Mikael Petersen besætning var på 2 heste

af jysk race, 6 køer og 5 ungkreaturer af

R. d. M. samt 12—13 svin.

 

 

 

 

Børn:

 

Edvard Jørgensen, f. 1924.

 

Henny.

 

Anna, f. 1929.

 

Johannes Jørgensen, f. 1932.

 

1939 — 1984 Mikael Ejnar Petersen

 

Søn af Else Marie Rasmusdatter Friis og boelsmand Hans Peter Petersen, Brunmose,

f. 26. juli 1902 i Brunmose,

d. 7. marts 1970,

g. m. Anna Kathrine Sørensen,

datter af Hansine Petersen og tømrer Christian Sørensen, Stadsevase,

f. 20. nov. 1910 i Jerne ved Esbjerg,

d. 6. jan. 1995.

 

Børn:

 

Harry Petersen, f. 1934.

 

Lissy, f. 1936.

 

Anna er kusine til Henry Pedersen i

Skovbrynet 8, samt har fælles aner med

Julie Jensen i Skovbrynet 7.

 

I 1932 overtog Mikael en forpagtning efter Jens Thygesen, Georgsminde 11, i Stenbergholt under ”Løvenholm”, som han drev til 1939.

 

 

Jorden bortforpagtede parret på et senere tidspunkt til Arne Nissen,

 

Parret ligger begravet på Auning Kirkegård.

 

Georgsmindevej 9 i nogle år. Da forpagtningen skulle fornyes, besluttede

Anna sig for at sælge ejendommen med jorden. Efter handlen blev Anna boende endnu et par år, hvorefter hun en tid boede ved datteren og siden flyttede hun til Allingåbro i Stadionparken.