Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Georgsmindevej 17

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

Gården blev udstykket med 20 tdr. land.

 

 

 

 

 

 

1928—1932 merglede Jens Pedersen jorden.

 

 

 

 

 

 

1927 — 1928 Viktor Mortensen

 

Viktor var ungkarl ved indflytning, blev kort tid efter gift, hvorefter parret flyttede.

 

 

 

 

 

 

1928 — 1939 Jens Peder Pedersen

Søn af gårdejer Chresten Pedersen og Anna Kirstine Madsen,

f. 27. aug. 1907 på ”Ebbesminde” i Munkhuse ved Nimtofte,

d. 23. nov. 1977,

g. m. Kirsten Marie Ottesen,

datter af præstegårdsforpagter Søren og Stine Ottesen,

f. 26. nov. 1909 i Nimtofte Præstegård,

d. 10. april 2004,

parret ligger begravet på Nimtofte Sogns Ny Kirkegård.

 

 

 

 

Jens Pedersens søster, Karen Jensen beboede ejendommen

Skovbrynet 5.

 

Hans morbror, Marius Madsen beboede ejendommen,

Georgsmindevej 9.

 

Jens’ fætter, Kristian Madsen drev ejendommen, Georgsmindevej 24.

 

I 1940 overtog parret Jens’ fødegård ”Ebbesminde” efter hans forældre, som havde et jordtilliggende på 50 tdr. land.

 

Børn:

 

Annelise, f. 1930.

 

Margit, f. 1931.

 

Kristen Pedersen, f. 1933.

 

Gythe, f. 1934.

 

Holger Pedersen, f. 1939.

 

Valther Pedersen, f. 1941.

 

Svend Pedersen, f. 1944.

 

Evald Pedersen, f. 1946.

 

Nina Elise, f. 1948.

 

 

 

 

 

 

 

1939 — 1942 Harald Hauge Mathiassen

Søn af boelsmand Andreas Peter Mathiassen og Karla Mikaele Vilhelmine Larsen, Nimtofte,

f. 31. maj 1917 i Nimtofte,

d. i 1997,

g. m. Ingeborg Sigersen i 1939,

datter af gårdejer Chresten Sigersen og Marie Mette,

f. 10. marts 1917 i Fårup ved Skørring.

 

 

 

Harald Mathiassen kørte en mælketur til Nimtofte Mejeri samt tørv fra Stenvad Mosebrug til Auning Station. Derudover holdte han søndagsskole for børnene fra Georgsminde og omegnen.

 

Parret flyttede fra Georgsminde til Fårup ved Skørring, hvor de drev en ejendom. Senere boede parret i Nimtofte, Randersvej 11.

 

Børn:

 

Frede Hauge Mathiassen, f. 1942.

 

Egon Hauge Mathiassen, f. 1944.

 

Viola, f. 1946.

 

Jytte, f. 1948.

 

Johannes Hauge Mathiassen, f. 1950.

 

Per Hauge Mathiassen, f. 1952.

 

Ib Hauge Mathiassen, f. 1953.

 

Lissy, f. 1956.

 

Adolf Hauge Mathiassen, f. 1960, døde 2 år gammel.

 

 

 

1942 Otto Allind Jensen

Søn af Alfrida og Hans Severin Jensen, boelsmand i Dalsgårde i Vejlby sogn ved Grenå,

f. 6. maj 1913 på ”Lerkenborg” på Skiffard Mark i Tøstrup sogn,

d. ca. 1979,

g. m. Ruth Olsen,

datter af Victoria og maskinmester Hans Chr. Olsen i Århus,

f. 17. aug. 1912 i Århus,

d. ca. 1985.

 

Otto Jensen havde ejendommen i ganske kort tid, hvorefter han købte ejendommen Skovbrynet 11.

 

 

 

1942 — 1944 Gustav Thorvald Andersen (Mortensen), født Elgaard

Søn af Johanne Marie Andersen Elgaard,

plejesøn af Helene Andersen Elgaard og Anders Andersen i ejendommen, Georgsmindevej 26,

f. 18. dec. 1913 i Gjesing,

d. 15. feb. 1991,

g. m. Astrid Jensen fra Stenbergholt,

datter af tømrer Jens Marius Jensen og Nille Marie Madsen,

f. 13. feb. 1910 i Uggelhuse,

d. 3. marts 2004,

parret ligger begravet på Auning Kirkegård.

 

Gustav og Astrid flyttede til Brøndmose, og de sidst mange år boede parret i Auning.

Børn:

 

Winston Andersen, flyvemekaniker ved Krarup Flyvestation.

 

Nancy, f. 1935.

 

Visthi Elgaard Andersen, f. 1939.

 

Johan Elgaard Andersen, f. 1953.

 

1944 Emil Poulsen

Emil Poulsen havde ejendommen i 3 uger, hvorefter den solgtes den 1. marts 1944.