Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Georgsmindevej 19

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

”Georgsmindegaarden” er en afbyggergård til hovedgården ”Løvenholm”, som havde et jordtilliggende på 600 tdr. land, og efter udstykningen 100 tdr. land.

 

 

 

 

Gården ses her i 1938.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gården i 1950.

 

 

 

 

 

Bygningen, som ligger til højre for indkørslen, blev revet ned efter en storm i 1952.

 

 

 

I 1970 lavede Arne Jeppesens ejendommen om til campingplads.

 

1928 — 1932 Peter Hansen Nissen

Søn af skræddermester Nis Hansen Nissen i Egeskov,

f. 12. jan. 1895 i Egeskov ved Fredericia,

d. i 1979,

g. m. Mary Johanne Ragnhild Hviid,

datter af Jensine og Theodor Hviid som boede i Begtrup på Mols,

f. 27. juli 1895,

d. i 1971 på Georgsminde,

parret ligger begravet på Auning Kirkegård.

 

Parret kom fra Fredericia, drev ”Georgsmindegaarden” i nogle få år, forpagtede derefter gården ”Alhede” på Georgsmindevej 22, købte senere ejendommen Georgsmindevej 9.

 

 

                                              

 

 

 

 

 

1932 — 1948 Carl Pedersen

g. 1. gang. m. Anne Marie Sofie Pedersen,

g. 2. gang m. Helga,

ligger begravet på Nimtofte Kirkegård.

 

 

Familien boede 1912 i Engelstrup, Grevinge sogn ved Tuse Næs, hvor Carl var møller, og 1920 i Hald sogn ved Spentrup.

 

 

Omkring 1950 købtes gården ”Hulbækgaard” ved Balle i Rosmus sogn, som Carl byttede / solgte til Jørgen Hougaard samme år, og derved overtog ”Torvegaarden”, Tøstrupvej 6a i Nimtofte.

 

 

                                              

 

 

 

 

Børn:

 

Christian Pedersen, f. omkring 1908, drev ”Georgsmindegaarden” efter broderen Aksel.

 

Ellen, sangerinde, g. m. Jens Paaske Sørensen, boede i Viby ved Århus.

 

Karen, g. m. Hans Jørgen Hansen, der var privatchauffør for hofjægermester V. Uttental på ”Løvenholm”, boede i Stenbergholt.

 

Gudrun.

 

Aksel, drev senere ”Georgsmindegaarden”.

 

Erna Katrine Pedersen, ugift.

 

Inger Helene, f. 191, g. m. Villy Busk, drev en gård ved Nimtofte, døde i 1977.

 

Karl Poul Pedersen, f. 1920 i Hald sogn, g. m. Sigrid Ernstsen, købte ”Skoffergaard”, Østenfjeldvej 1 i Skoffergårdene ved Nimtofte, emigrerede sidst i 1940erne til Canada.

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

1945/46 — 1947 Aksel Pedersen

Blev i en sen alder g. m. Stinne.

 

Aksel forpagtede, lejede eller drev ejendommen for faderen.

Parret flyttede til Randers.

 

Ingen børn

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

1947 — 1948 Christian Pedersen

f. omkring 1908,

g. m. Aase.

 

Ligesom broderen forpagtede, lejede eller drev Christian ejendommen for faderen.

Christian havde før drevet en ejendom ved Kolind. Familien emigrerede til Canada i sommeren 1948.

 

 

                                              

 

 

 

 

Børn:

 

Henning Pedersen.

 

Karl Jørgen Pedersen, f. omkring 1939.

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

1948 — ca. 1950 Gunnar Noesgaard  &

Var ugift, blev senere g. m. Mette.

 

Noesgaard og Arne Jeppesen drev sammen ejendommen, som de købte af Carl Pedersen med overtagelse den 1. august.

Ved sit giftermål med Mette, solgte Noesgaard sin andel i gården til Jeppesen, og købte gården ”Ny Brogaard” pr. Tornled i Kirial, Enslev sogn. Parrene havde fortsat forbindelse til hinanden.

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

1948 — 1983 Arne Jeppesen, kaldt Jepsen 

Landbrugskonsulent,

søn af Jeppe Christian Jeppesen og Anne Marie Jørgensen,

f. 2. jan. 1916 i Sevel sogn ved Vinderup,

d. i 1999,

g. m. Margrethe Røjgaard Mikkelsen,

datter af gårdejer Jens Peter Mikkelsen og Julie Augusta Røjgaard af ”Balle Nedergaard”,

f. 21. april 1919 i Odder sogn,

d. i 1999,

parret ligger begravet på Odder kirkegård.

 

Parret flyttede til Pindstrup.

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Børn:

 

Rut.

 

Peter Jeppesen.

 

Bodil.

 

Hans Jeppesen.