Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Skovbrynet 4

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Gården blev opført i 1926 af Anton Andersen og bestod i 1950 af stuehus og avlsbygninger, der lå vinkelret på hinanden med et jordtilliggende på 18 tdr. land mark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

1926 — 1949 Anton Andersen

Søn af indsidder Anders Kristian Pedersen og Ane Rasmussen i Harridslev,

f. 17. sept. 1889 i Harridslev ved Randers,

1. g. m. Petra Kristiane Sørensen Rafn,

datter af husmand Anton Rudolf Kristian Sørensen og Karen Pedersen,

f. 25. marts 1884 i Marie Magdalene sogn,

d. 30. okt. 1938 på Georgsminde,

2. g. m. Maren Pedersen,

datter af husejer Rasmus Pedersen og Marie Kirstine Hansen på Jebjerg Mark,

f. 2. okt. 1898 på Jebjerg Mark, Ørum sogn ved Laurbjerg.

 

Familien havde før boet i Koed og Marie Magdalene sogne.

Den 23. marts 1949 havde Anton byttet sin ejendom med et statshus i Tårup ved Auning og fik knap 2000 kr. i bytte. Der blev holdt afskedsgilde for naboerne den 13. april, og familien flyttede efter påske.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Ejendommen ses

bagest i billedet.

 

 

 

 

1935 — 1937 merglede Anton Andersen jorden og drænede sidst i 1946.

 

I Anton Andersens tid bestod besætningen af 1 jysk og 1 russisk hest, 5 køer og 3 ungkreaturer af R. d. M. samt 10 —12 svin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Børn af 1. ægteskab:

 

Anker Andersen, f. 1911.

Anders Christian Rafn Andersen, f. 1915, g. m. Ella, boende på Fyn i Langskov ved Odense.

Anton Rudolf Rafn Andersen, f. 1925.

Ravn Rafn Andersen, f. ca. 1928.

 

Børn af 2. ægteskab:

 

Rasmus Andersen, f. 1941.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Søn af Kirsten og Niels Jakob Jensen,

f. 18. dec. 1908 i Tøjstrup,

d. 28. feb. 1986,

g. m. Marie Andersen,

datter af boelsmand Søren Christian Andersen og Christiane Poulsen i Auning Kær,

f. 24. juni 1916 i Auning Kær,

d. 20. juni 1988,

parret ligger begravet på Auning Kirkegård.

 

Familien flyttede omkring den 1. marts 1954 til Auning Kær.

Parret havde tidligere boet på Tårup Kærvej ved Auning.

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

1949 — 1954 Thorvald Jensen

Børn:

 

Inger, f. 1936.

 

Niels Christian Jensen, f. 1937.

 

Bent Jensen, f. 1938.

 

Svend Jensen, f. 1941.

 

Tvilling Birthe, f. 1942.

 

Tvilling Henning Jensen, f. 1942, overtog forældrenes ejendom ved Auning, døde i 2000.

 

Bodil, 1947.

 

Gunvor, f. 1951.