Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Skovbrynet 6 ”Søndervang”

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

                              På billedet ses ejendommen

                              i 1950erne.

 

 

 

Ved opførselen var jordtilliggendet på 18 tdr. land.

 

 

Hestestalden og laden byggedes i 1935 og i 1946 opførtes vognporten, maskinhuset og hønsehuset.

 

 

 

1926 — 1963 Niels Nielsen Balle

 

Søn af boelsmand Søren Nielsen, kaldt Balle, og Ane Kathrine Jørgensen, kaldt Trine,

f. 2. april 1895 i Tøjstrup, Vejlby sogn,

d. 22. april 1989 på plejehjem i Ryomgård,

g. m. Jenny Nielsen,

datter af boelsmand Jens Nielsen og

Bodil Unnerup i Virring,

f. 31. marts 1906 i Virring,

d. 19. juli 1970 i Grenå,

parret ligger begravet på Marie Magdalene Kirkegård.

 

 

 

Parret havde Niels’ forældre boende på aftægt, faderen døde i 1935 og moderen i 1939.

Fra venstre ses Jenny siddende med datteren Maja, sønnen Viktor er stående bagved, Niels Balle er siddende ved siden af og hans forældre Trine og Søren Balle

sidder foran.

Gården, som var velbesat med gode landbrugsmaskiner og avlsredskaber, drev Niels som almindelig landbrug i 7 marksdrift.

 

Besætningen bestod omkring 1950 af 3 heste af jysk race, 8 køer og 7 ungkreaturer af R. d. M. samt 10 — 12 svin.

 

Da Jenny og Niels fik telefon, som der var flere der fik i sidste halvdel af 1940erne, delte de telefon, som dengang hed partstelefon, med Henry Pedersen i Skovbrynet 8, der havde nr. 95V, og Anders Højholt i

Skovbrynet 9, der havde nr. 95Y. Niels og Jenny havde telefon nr. 95X.

Børn:

 

Richard Nielsen, f. 1926, g. m. Birthe Bille Jørgensen,  begge uddannede folkeskolelærer, arbejdede i mange år i Sønderby ved Kegnæs på Sydals, døde i 1996.

 

Viktor Balle Nielsen, f. 1927.

 

Maja Margit Balle Nielsen, f. 1929, g. m. Jens Søgaard Andersen, boende i Elev ved Lystrup, døde i 2005.

 

Thorvald Balle, f. 1930.

 

Oskar Balle, f. 1932.

 

Herdis Balle Nielsen, f. 1942.

 

Bodil Balle Nielsen, f. 1946, datterdatter som voksede op hos Jenny og Niels Balle.