Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Skovbrynet 8

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

 

 

Gården opførtes i 1926 med et jordtilliggende på 18 tdr. land.

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1950 var jorden drænet, merglet og kalket.

 

 

 

 

 

1926 — 1929 Anthon Jensen

 

 

 

 

 

Stuehuset er fritliggende og avlsbygningerne ligger i vinkel, hvor der var kombineret stald, kostald og svinestald.

 

 

 

 

 

 

I Henry Pedersens tid bestod besætningen af 2 heste af jysk race, 7 køer, 5 ungkreaturer af R. d. M. samt 8 svin.

 

 

 

 

 

Søn af forpagter i Stenbergholt Jens Nicolaj Jensen og

Karen Kirstine Nielsen,

f. 16. marts 1882 i Stenbergholt, Gjesing sogn,

d. 30. aug. 1949 på Grenå Sygehus,

g. m. Kristiane Margrethe Bossov,

datter af arbejdsmand Kristen Kristiansen Bossov og

Birte Katrine Severinsen i Eldrup,

f. 31. maj 1896 i Auning,

d. 9. april 1980,

parret ligger begravet på Gjesing Kirkegård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden købet af ejendommen tjente Anthon på ”Georgsmindegaarden”.

 

Anthon er bror til Nikoline Thygesen i ejendommen Georgsmindevej 11.

 

 

Børn:

 

Aage Jensen, f. 1916, g. m. Ellen, pedel, boende i Arnborg pr. Herning.

 

Jens Nikolaj Jensen, f. 1920, g. m. Lisbeth Krista, fabriksarbejder, boende i Ryomgård.

 

 

 

Julius Jensen, f. 1921, g. m. Esther Herman Pedersen, hvis bror Marius Herman byggede ejendommen Georgsmindevej 11, vognmand i Vivild, boende i Auning.

 

Karen, f. 1922, g. m. Thorvald Rasmussen, boende i Nørager, døde i 1999.

 

Gunnar Sigurd Jensen, f. 1926, g. m. Inge, hvis forældre senere beboede denne ejendom, boende i Nørager, døde i 1998.

 

Holger Jensen, f. 1928, g. m. Magda, boende i Ikast.

 

Anna, f. 1931, g. m. Otto Hansen, boende på Fyn, senere i Nørager, døde i 1973.

 

Erna, f. 1932, g. m. industriarbejder Svend Aage Jensen, boende i Ring, senere i Auning.

 

 

 

1927 — 1934 Eliot Christian Mejer

 

Søn af smed på ”Dalsgaard” Hans Frederik Mejer og Marie Sofie Sørensen,

f. 26. sept. 1890 i Dalsgaard Smedje, Hvilsager sogn,

d. 18. okt. 1952 på Randers Centralsygehus, ligger begravet på Hvilsager Kirkegård,

g. m. Karen Anine Kirstine Jensen, som kom fra Ry, i Hvilsager kirke,

f. 29. marts 1893 på Fly Hede,

d. 19. aug. 1966, ligger begravet på Vorup Kirkegård.

 

Parret var boende i Hvilsager sogn i 1914, i Lyngå sogn 1916 og i Stenbergholt i 1921.

Medens familien boede på Georgsminde kørte Eliot en mælketur.

Parret flyttede til Randers, hvor de i ca. 1946 blev separeret.

 

 

 

Kirstines søn:

 

Ejvind Emanuel Rasmussen, f. 1912, g. m. Helga Jensen, arb. i mange år på svigerfarens dørgrebsfabrik ”Randi” i Randers, som Helgas broder siden overtog, boende i Randers, døde i 1987.

 

Børn:

 

Esther Frida, f. 1914, g. m. selvstændig vognmand senere vejmand Frands Viktor Emanuel Holmberg, parret var først boende i Gjesing senere i Sorvad og siden i Asferg, døde i 1995.

 

Hans Frederik Mejer, f. 1916, g. m. Elly Astrid Holm, murerarbejdsmand, boende fra 1954 i Vorup, døde 1995.

 

Marie Sofia, f. 1918, g. m. landmåler John Hedegaard, boede i Randers, døde i 1990.

 

Anna Alvilda, f. 1922, g. 1. g. m. Harald Julius Jørgensen, ægteskabet opløst, g. 2. g. m. marskandiser Hagbard Sørensen, boede i Randers, døde ca. 1969.

 

Oda, f. 1926, g. m. Carl Erik Lawaetz Zeuthen, boede i Randers på Stadfeldsvej, døde i 1995.

 

Søn af landmand Anders Christian og

Kristiane Rasmussen i Tustrup,

f. 1. maj 1907 i Nørager sogn,

d. 7. juni 1970,

g. m. Anna Elisabeth f. Rasmussen i Nørager kirke,

datter af Søren Rasmussen og Mine Dorthea Mikkelsen,

f. 20. okt. 1908 i Marie Magdalene sogn,

d. 29. jan. 1972,

parret ligger begravet på Nørager kirkegård.

 

 

 

Familien kom fra Nørager til Georgsminde, og flyttede derefter til Vivild Huse.

 

1934 Hagbard Karsten Theodor Rasmussen

 

Anna er søster til Alfred Rasmussen, der blev gift med Rasmus Peter Hyllesteds datter Magda i ejendommen Skovbrynet 15.

 

Hagbards far Anders Christian Rasmussen og Marius Sørensen i ejendommen Skovbrynet 10, er fætre.

 

Børn:

 

Erik Rasmussen, f. 1930.

 

Helge Rasmussen, f. 1931.

 

Inge Irma, f. 1934, g. m. Gunnar Sigurd Jensen, hvis far Anthon Jensen, der byggede ejendommen her.

 

Lis, f. 1938.

 

Lillian, f. 1939.

 

Karin, f. 1948.

 

Rita, f. 1950.

 

 

 

 

1934—1976/77 Henry Pedersen

Søn af Marie Pedersen og Laurits Frandsen,

f. 2. dec. 1906 i Stadsevase,

d. 1976 i Grenå,

g. m. Inger Pedersen Broch,

datter af gårdejer Kristen Pedersen Brock og

Ane Rasmussen af Udby Mark,

f. 15. nov. 1911 i Udbygårde,

d. 3. nov. 2006,

parret ligger begravet på Auning Kirkegård.

 

 

Da sønnen Vagn overtog ejendommen i 1977 flyttede parret

til Allingåbro.

 

 

Børn:

 

Hans Arne Pedersen, f. 1937.

 

Frode Pedersen, f. 1941.

 

Lissy, f. 1945.

 

Vagn Pedersen, 1951, overtog ejendommen.

 

 

 

 

 

Henry er fætter til Anna Petersen i Georgsmindevej 13, samt har fælles aner med Julie Jensen i Skovbrynet 7, deres mormødre er halvsøstre på faderens side, og ligeledes beslægtet til Niels Balle i Skovbrynet 6, idet Henry og Anna Petersens mormoder er kusine til Niels Balles mor, Ane Kathrine Jørgensen.

 

Da Henry og Inger fik telefon i sidste halvdel af 1940erne, delte de telefon, som dengang hed partstelefon, med Anders Højholdt i Skovbrynet 9, som havde nr. 95Y og Niels Balle i Skovbrynet 6, som havde nr. 95X. Henry havde telefon nr. 95V.