Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Ane Jensen 1869 — efter 1933

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Ane blev født som Jens Simonsen og Ane Johanne Pedersdatters 8. og yngste barn i 1869, den 31. marts.

 

Hun tjente først i 1890erne på Lov Mejeri ved søsteren og  svogeren Ane Marie og Peder Christensen Vistrup.

 

I 1892 rejste Ane over til søsteren på Djursland Kirsten Marie og hendes mand Rasmus Gissel, hvor sønnen, Johannes Alfred Jensen fødtes den 2. dec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nu 31 årige Ane opholdt sig hjemme i Skjoldelev ved giftermålet i Lading kirke 1900 med 1½ år yngre Martin Jensen, der på daværende tidspunkt var mejeribestyrer i Hjembæk ved Jyderup på Sjælland.

 

Lars Martin Jensen var født den 14. okt. 1871 i Gumperup (nu Klinteby) i Karrebæk sogn ved Næstved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin, startede sin mejerigerning i Sipperup 1889, var herefter i Krummerup og Ikast, på Ribe Mælkeriskole 1894—95, som mejerist arbejdede han på Hjortebjerg og Volshave Andelsmejerier. Blev bestyrer på Hjembæk Mejeri 1899, hvor familien boede til 1. nov. 1906.

Fra samme år til 1. nov. 1938 bestyrede Martin andelsmejeriet ”Kildedal” i Slemminge ved Sakskøbing på Lolland. Martin havde specialiserede sig i fremstillingen af smør, i hvilke han havde vundet flere diplomer og medaljer. Samt havde besøg i 1911 af en russisk godsejer Kirch, der studerede Martins smørlavning, der var af høj kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejeriet ”Kildedal”, der opførtes i 1886, flyttede i nye bygninger 1910. Personalet bestod af Martin Jensen og 3 medarbejdere.

De havde 186 leverandører med 1000 køer.

Beboelsen rummede 10 værelser.

Mejeriet blev nedlagt i 1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om parret blev boende i Slemminge efter at Martin gik på pension i 1938, eller de flyttede tilbage til deres hjemegne, vides ikke.

Der er kendskab til 4 børn;

 

Johannes Alfred Jensen, f. 1892, g. ved årsskiftet 1934/35 i Marie Magdalene Kirke, Sønderhald Herred ved Ryomgård med Ane Sørsine Bøje, f. 1907 på Stadsevasehus Mark, Marie Magdalene sogn. Johannes Alfred var i pleje hos mosteren Kirsten Marie Gissel i Skoffergårdene ved Nimtofte, hvor han konfirmeredes i 1907. Han står ved giftermålet som boelsmand af Kærende Mark, Koed sogn, og Ane Sørsine står som husbestyrerinde af Stadsevasehus Mark. Hvor parret bosatte sig derefter, vides ikke. De fik ingen børn i Koed og Marie Magdalene sogne.

 

Kai Ove Jensen, f. 1903 i Hjembæk, d. 1904 sammesteds 1 år gammel.

 

Christian Helmer Orla Jensen, f. 1907 i Slemminge.

 

Anna Marie Jensen, f. 1915 i Slemminge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Jensen