Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Jens Simonsen 1736 — 1795

 

I Foldby december 1736 blev Jens Simonsen født, som Simon Jensen og Kirsten Jensdatters eneste søn, ud af en søskendeflok på tre, og båren til dåben den 20. jan. 1737 i sognets kirke af sin farmor Mette Simonsdatter.

 

Faderen var fæstegårdmand i Foldby under Frijsenborg og senere af en gård i Voldby. Denne gård overtog Jens Simonsens søster og svoger, Mette Simonsdatter og Morten Jensen siden fæstet af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er kendskab til 2 døtre

af Margrethe Thomasdatters 1. ægteskab;

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Andersdatter, d. før 1778.

 

Helveg / Helle Andersdatter, f. omk. 1764.

Tekstboks: Som 27 årige i år 1764 blev Jens Simonsen gift med Anders Sørensens ca. 23 årige enke Margrethe Thomasdatter, der beboede en gård i Foldby. Brylluppet stod i Foldby Kirke den 3. juli.

Efter giftermålet har Jens Simonsen overtaget fæstet af denne gård, som måske var ”Damgaarden”, Matr. Nr. 7a af Foldby, hvor parrets 8 børn fødtes.

 

Parrets 8 børn;

 

Pige, dødfødt i jul 1765.

 

 

 

 

 

Anders Jensen, f. 1766, d. 1837 i Foldby, g. 1806 i Foldby kirke med Maren Olesdatter, f. 1782 i Tinning, Foldby sogn, d. efter 1854, men ikke i Foldby sogn.

 

 

 

 

 

Tekstboks: Jens Simonsen og Margrethe Thomasdatter drev gården i Foldby, hvor de i 1787 havde Margrethes mor, Maren Pedersdatter boende på aftægt. Hun døde året efter og blev begravet på Foldby kirkegård den 6. nov. 1788.


Tekstboks: I år 1795 må Jens Simonsen være død, ca. 58 år, men præsten har hverken indskrevet hans død eller begravelse i sognets kirkebog, men et skifte er fundet efter ham.

 

Kirsten Jensdatter, f. 1769, d. 1823 i Voldby, Gjern herred, Skanderborg amt, g. 1788 i Voldby kirke med Niels Jensen Caspersen, f. omk. 1763, d. 1830 i Voldby.

 

 

 

 

 

 

Tomas Jensen, f. 1773.

 

 

 

 

 

 

Maren Jensdatter, f. 1776, d. 1843 i Norring, Foldby sogn, g. 1. gang 1797 i Foldby kirke med Niels Jensen, f. omk. 1773, d. 1803 i Foldby, g. 2. gang 1804 i Foldby kirke med Jens Michelsen, f. omk. 1771, d. 1828 i Norring.

 

 

 

 

 

 

Christiane Jensdatter, f. 1778, beg. 31. okt. 1779 i Foldby.

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Jensen, f. 1780, beg. 28. juni 1792 i Foldby.

 

 

 

 

 

 

Simon Jensen, f. 1783, d. 1851 i Hummeluhr, Lading sogn, Sabro herred, g. 1815 i Lading kirke med Kirsten Pedersdatter, f. 1786 i Skjoldelev, Lading sogn, d. 1869 i Sall by og sogn, Houlbjerg herred, Viborg amt.

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks: Margrethe Thomasdatter står herefter som fæster af gården, og sønnen Anders Jensen var sandsynligvis  bestyrer, idet han i 1802 overtog fæstet af gården.

Tekstboks: 1806 fredag den 31. okt. i Foldby Kirke blev sønnen Anders Jensen gift med Maren Olesdatter fra Tinning.
 
Tekstboks: 1814 døde Margrethe Thomasdatter, som aftægtskone af Foldby, 73 år gammel.