Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Anders Jensen 1766 — 1837

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

 

Anders Jensen blev døbt i Foldby kirke den 31. aug. 1766.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrets 9 børn;

 

 

 

 

 

 

 

 

1802 fik han fæste på "Damgaarden", Matr. Nr. 7a

af Foldby by.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrethe Andersdatter, f. 1807, d. 1814.

 

 

Jens Andersen (Thorsen), f. 1809, d. 1879 i Foldby, g. 1. gang 1840 i Foldby kirke med Ane Mette Christensdatter, f. 1823, d. 1857, g. 2. gang 1857 i Lyngå kirke, Sabro herred med Kirsten Pedersdatter, f. 1832 i Vivild, Lyngå sogn, d. 1879 i Foldby.

 

Drev fra 1840 ”Kirkegaard”, Matr. Nr. 3a af Foldby.

 

10 børn af 1. ægteskab;

Birgitte Jensen, f. 1841, d. samme år.

Anders Jensen, f. 1842, d. ligeledes samme år.

Anders Jensen, f. 1843, d. af kighoste 5 år gl.

Birgitte Jensen, f. 1848, d. af kighoste samme år.

Anders Jensen, f. 1849, d. 1910 i Foldby, g. med Anne

                       Nielsen fra Foldby, overtog ”Kirkegaard”.

Birgitte Jensen, f. 1850, d. af krampe samme år.

Maren g. Christensen, f. 1851, d. 1893 i Herskind,

                                 Skivholme sogn, g. med gårdejer

                                 senere husmand Niels Peter

                                 Christensen i Lading, parret

                                 bosatte sig senere i Herskind.

Mette Marie Jensen, f. 1852, d. 3 uger gl.

Birthe Jensen, f. 1853.

Anders Simonsen Jensen, f. 1855.

 

4 børn af 2. ægteskab;

Peder Iversen Jensen, f. 1858, g. i Vitten, Sabro herred

                                  med Karen Christensen, overtog

                                  fødehjemmet ”Kirkegaard”.

Ane Mette Jensen, f. 1862, d. 3 år gl.

Jens Jensen, f. 1864.

Ole Jensen, f. 1866.

 

 

Dreng, dødfødt den 27. feb. 1812.

 

 

 

 

 

 

Margrethe Andersdatter, f. 1816, d. 1849 i Foldby 32 år gl. af kramper og ugift pige.

 

 

 

Den 16 år yngre Maren Olesdatter fra Tinning,

blev Anders Jensens hustru i Foldby kirke 1806.

Hun var født i 1782, som datter af Ole Nielsen, og døbt i Foldby kirke den 22. dec. samme år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Jensen døde i Foldby den 30. marts 1837, hvorefter Maren Olesdatter drev ”Damgaarden” indtil sønnen Niels Andersen overtog denne i 1849.

 

 

 

Ane Andersdatter, f. 1813, d. 1887 i Foldby, g. 1835 i Foldby kirke med enkemand Jens Knudsen, f. 1799 i Foldby, d. 1866 i Foldby.

 

Drev fra 1828 til 1882 "Fuusagergaard", Matr. Nr. 9a af Foldby.

 

Jens Knudsens 3 børn af 1. ægteskab;

Jens Nielsen, f. 1823 i Foldby.

Mette Marie Nielsdatter, f. 1825 i Foldby.

Niels Jensen, f. 1829.

 

Parrets 9 fælles børn;

Ane Marie Jensen, f. 1836, g. med gårdejer Jens Olesen

                           af Foldby.

Maren Jensen, f. 1838, d. 7 år gl. af hjernebetændelse.

Anders Jensen, f. 1841, d. 1912 på Foldby mark, g. i

                       Elsted, Vester Lisbjerg herred med

                       Nielsine Jensen, overtog fødegården

                       ”Fuusagergaard".

Knud Jensen, f. 1843, d. 1927, g. med Nielsine Kirstine

                    Levinsen fra Foldby, drev ”Raslund” i

                    Foldby.

Maren Jensen, f. 1846, d. 1906 på Århus Amtssygehus,

                      g. med smed og gårdejer Rasmus Jensen

                      af Skæring, Egå sogn, senere Riis, Foldby

                      sogn og siden af ”Lindevang” i Sabro.

Martinus Jensen, f. 1849, husejer på Herskind mark,

                         Skivholme sogn, senere af Århus, og

                         siden i Voldby, Gjern herred.

Malene Jensen, f. 1852, d. 1937 på Århus Amtssygehus,

                       g. med købmand Peder Nielsen

                       Østergaard af Foldby.

Nicoline Jensen, f. 1854, d. 1923 i Foldby, g. med

                        malermester Ole Peter Olesen af Foldby.

Thomas Jensen, f. 1857, d. 1933 på Sabro Korsvej i

                         Sabro, g. i Sabro med Mette Marie

                         Sørensen fra Balle, Galten sogn og

                         herred, brugsforeningsuddeler i Sabro.

 

 

 

Thomas Andersen, f. 1826, d. samme år 8 uger gl.

 

 

 

 

 

 

Ole Andersen, f. 1819, d. året efter.

 

 

Ole Andersen, f. 1821, d. ligeledes året efter.

 

 

Niels Andersen, f. 1823, d. 1885 i Foldby, g. 1. gang 1846 i Foldby kirke med Maren Zachariasdatter, f. 1817 i Norring, Foldby sogn, d. 1848 i Foldby, g. 2. gang 1949 i Foldby kirke med Mette Andersdatter, f. 1827 i Foldby, d. 1894 i Foldby.

 

Drev fra 1849 "Damgaarden", Matr. Nr. 7a af Foldby.

 

1 søn af 1. ægteskab;

Anders Nielsen, f. 1848 i Foldby, d. samme år.

 

11 børn af 2. ægteskab;

Maren Nielsdatter, f. 1850, d. af mavekramper året

                           efter.

Mette Marie Nielsen, f. 1852, d. 1929 i Lading, g. med

                              enkemand, smed og maskinbygger

                              samt gårdejer Anders Peter

                              Sørensen af Lading.

Anders Nielsen, f. 1854, d. 1933 på Sorring mark,

                       Dallerup sogn, Gjern herred, g. i

                       Framlev, Framlev herred med Jensine

                       Jensen, overtog ”Damgaarden”, købte

                       senere ”Korslyst” i Norring, Foldby sogn.

Mathilde Amalie Nielsen, f. 1857, d. 1926 i Randlev,

                                    Hads herred, g. med enkemand

                                    og gårdejer Rasmus Peter

                                    Sørensen af ”Randlev

                                    Solgaard”.

Anders Sørensen Nielsen, f. 1859.

Maren Nielsen, f. 1861.

Nicoline Marie Nielsen, f. 1863, g. med gårdejer Jens

                                 Kristensen Jensen af Skivholme.

Frederik Carl Christian Nielsen, f. 1865.

Mariane Nielsen, f. 1867.

Jensine Kirstine Nielsen, f. 1869, g. med malermester og

                                    købmand Christen Olesen af

                                    Framlev by, sogn og herred.

Jens Jensen Nielsen, kaldt Jens Overgaard, f. 1872, g. i

                               Århus Domsogn med  Johanne

                               Marie Frederikke Laura Jensen fra

                               Sall, Houlbjerg herred, smed ved

                               banen, boende i Odder.

 

 

 

Maren Olesdatter var i 1855 aftægtskone ved sønnen på ”Damgaarden”, men døde ikke i Foldby sogn. Hendes vider færden herefter kendes ikke.

 

 

Tekstboks: På Foldby kirkegård ses Anders Jensens dattersøn gårdejer af ”Fuusagergaard” Anders og Nielsine Jensens gravsten stadig på familiegravstedet. 

Tekstboks: Og på Sabro kirkegård er dattersønnen uddeler Thomas Jensen og hustru Mette Marie Sørensens gravsten stadig bevarede.