Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

True Sandberg omk. 1689 — 1794

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

En kort skitsering af anerækken, hvor True Sandberg står øverst som min 5tipoldefar, og jeg selv nederst:

 

 

True Sandberg

Karen Truesdatter (Sandberg)

Anders Stiesen Jørgensen

Jørgen Peter Andersen

Trine Balle født Jørgensen

Niels Balle

Maja Balle Andersen født Nielsen

Bodil Balle Gissel født Nielsen

Lisbeth Balle Gissel

 

 

 

 

 

 

 

True blev gift med Anders Westergaards datter Anne den 12. nov. 1739 i Vivild Kirke på Djursland. Han var

skovrider ved godset ”Hevringholm”, der i 1700—tallet ejedes af grevskabet Friis.

 

Parret beboede ”Hevringholms” skovridderbolig, der er beliggende i Bendixkær Skov ved Lystrup Strand nær Vivild by i Sønderhald Herred.

 

 

 

 

 

 

 

I 1877 blev husets, som bestod af 2 lejligheder, størrelse beskrevet: 16 fag og 42 alen lang, hvoraf de 8 fag blev beboet af skovfoged Hyrup. 3 alen er lig med 2 meter, og det vil sige at huset var 14 meter lang.

 

Ud fra denne størrelsesbeskrivelse har der været trængt med plads, når man tænker på, at Anne over de efterfølgende 20 år fødte ni levedygtige børn i huset.

 

 

 

 

 

 

 

Skovridderboligen i 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovridderboligen i 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset, som igennem årene står under flere forskellige navne bl.a. ”Tyrrehuset”, ”Bendixhuset” og ”Bentesholm”, har i dag adressen Skovvej 4, Lystrup Strand pr. Allingåbro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til højre ses en kopi fra Vivild sogns kirkebog 1794 samt afskriften af det skrevne.

True Sandberg er, som man kan se i anerækken en af mine 5. tipoldefædre på min mors side. Han blev født omkring 1689. Fødestedet er der meget uenighed omkring. Jeg har endnu ikke selv søgt det.

 

 

 

 

 

 

 

Onsdagen den 29de Oktober,

True Sandberg af Amaliegaarden

forhen Skovrider, begravet,

105 Aar gl.

Hvad der var specielt ved Sandberg og meget usædvanlig, var hans utrolig høje alder. Han døde nemlig i 1794, 105 år gammel ved sønnen, Erich Truesen Sandberg, der var skovridder ved Clausholm Slot og boende i skovridderboligen ”Amaliegaards Skovhus” ved Hornslet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrets 9 børn:

 

Svend Truesen Sandberg, f. 1740, d. 1833 i ”Skyttehuset”, Gjesing sogn, Sønderhald Herred, g. 1. gang 1776 i Vivild med Kirsten Nielsdatter, g. 2. gang 1787 i Vivild med Maren Nielsdatter. Svend gik i faderens fodspor som skovridder, skytte og husbonde ved ”Hevringholm”. Samt beboede fødehjemmet ”Bentesholm Skovhus”, som det nu kaldtes.

 

 

Anders Truesen Sandberg, f. 1742, d. 1834 i Løvskal, Skjern sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt, g. 1. gang 1773 i Auning med Fredericha Sophia Götting, g. 2. gang 1781 i Skjern med Sidsel Svendsdatter, f. 1756 i Gjerrild sogn, Djurs Nørre Herred. Anders blev birkeskriver og skovridder ved Skjern og Karmarch Skove. Familien boede i Skjern sogn, først i Ilsø by og senere i Løvskal.

 

 

Karen Truesdatter Sandberg, f. 1744, d. 1786 i Nørager sogn, Sønderhald Hrd., g. med Jørgen Nielsen Holtzvig. Parret var boende i Rygårde, Nørager sogn.

 

 

Johanne Truesdatter Sandberg, f. 1747.

 

 

Anna Cathrine Truesdatter Sandberg, f. 1750, d. 1814 på Vivild mark, g. 1773 i Vivild med Niels Nielsen Hougesen, d. 1834 i Vivild sogn. Parret boede på Vivild mark.

 

 

Erich Truesen Sandberg, f. 1752, d. 1818 på ”Ringelmose”, Bregnet sogn, Øster Lisbjerg Hrd., g. 1785 i Voldum, Galten Hrd. med degnedatter Charlotta Emmerentz Villadsdatter Qvist. Erich var skovridder ved Clausholm Slot, hvor han beboede skovridderboligen ”Amaliegaards Skovhus” i Hornslet sogn. Han blev senere skovridder ved ”Ringelmose” ved Rønde.

 

 

Birgitte Truesdatter Sandberg, f. 1754, d. 1779 i fødehjemmet ”Bentesholm”.

 

 

Nille Marie Truesdatter Sandberg, f. 1757, d. 1789 i Vivild sogn, g. 1784 i Vivild med Rasmus Thomæsen Kramer.

 

 

Hans Truesen Sandberg, f. 1760, d. 1787 i fødehjemmet ”Bentesholm”.