Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Kirsten Jensdatter 1769 — 1823

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

Kirsten Jensdatter  blev døbt i Foldby kirke den 3. okt. 1769, hvor fadderne var Svift Sørensen, Hans Skrædder, Peder Knuds, Jens Topholms kone af Foldby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parret fik sammen 10 børn;

hvoraf 3 sønner blev døbt ved samme navn, nemli’ Jens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Casper Nielsen, f. 1789 i Voldby, d. 1854 i Lading, g. 1815 i Lading kirke med Bodil Pedersdatter, f. 1780 i Sabro, d. 1850 i Lading.

 

Bodil Pedersdatter var enke efter fæstegårdmand Christen Pedersen i Lading, der den 28. juli 1814 ”pludselig død paa Marken”, 40 år gl.

 

Casper overtog ved giftermålet fæstet af gården i Lading by, som siden blev afhændede til sønnen Niels Caspersen.

 

Bodil Pedersens 3 børn af 1. ægteskab;

Mette Christensdatter, f. 1805, g. med gårdfæster Poul

                                  Nielsen i True.

Peder Christensen, f. 1809, g. med Ane Jensdatter fra

                             Store Karleby.

Søren Christensen, f. 1814, g. i Skivholme, Framlev

                             herred med enke Else Pedersdatter

                             af Herskind hede.

 

Parrets 3 fælles børn;

Christine Caspersen, f. 1816, g. med gårdmand Niels

                               Sørensen af Låsby, Gjern herred.

Niels Caspersen, f. 1818, d. 1892 i Lading, overtog

                         fødegården i Lading.

Chresten Caspersen, f. 1825, d. 1861 i Lading, husmand

                                af Lading.

 

 

Hun kopuleredes i Voldby kirke, Gjern herred den 10. maj 1788 med Niels Jensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Jensen var født omkring 1763 men ikke i Voldby sogn i Gjern herred.

 

Han fik med tiden tilnavnet Caspersen, så man kunne tænke sig at faderen hed Niels Caspersen, men dette er dog kun et gæt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maren Nielsdatter, f. omk. 1792, hverken hendes fødsel eller dåb er indskreven i Voldby sogns kb., men alderen fremgår af adskillige andre kilder, d. 1856 på Ølsted mark og sogn, Øster Lisbjerg herred, g. 1823 i Voldby kirke med enke– og selvejergårdmand Christen Pedersen, f. omk. 1776, d. 1839 i Geding, Tilst sogn, Hasle herred.

 

Maren Nielsdatter var nu Christen Pedersens 3. hustru på gården i Geding.

Efter et ½ år som enke solgte Maren Nielsdatter gården i april 1840, og flyttede med de 4 yngste børn til Ølsted mark, hvor en anden gård var købt. Denne overtog datteren og svigersønnen, Kirsten Marie Christensdatter og Christen Jensen, måske ved deres giftermål i 1853.

 

Christen Pedersens 7 børn af 1. ægteskab;

Maren Christensdatter, f. 1799, g. i Søften, Vester

                                   Lisbjerg herred med Søren

                                   Rasmussen fra Lisbjerg, Øster

                                   Lisbjerg herred.

Lass Christensen, f. 1800.

Mette Christensen, f. 1802.

Peder Christensen, f. 1803, g. i Fårup, Sabro herred med

                             enken Kirsten Pedersdatter i

                             Mundelstrup.

Jens Christensen, f. 1806.

Lauritz Christensen, f. 1809.

Niels Christensen, f. 1811.

 

Christen Pedersens 4 børn af 2. ægteskab;

Knud Christensen, f. 1816.

Søren Christensen, f. 1817, g. med Mette Catrine

                             Pedersdatter, bestyrede fødegården i

                             Geding en tid efter faderens død,

                             var i 1854 forpagter af Ristrup Mølle

                             i Sabro sogn.

Erik Christensen, f. 1820, g. 1. gang i Fårup med Mette

                          Jensdatter fra Kvottrup, g. 2. gang i

                          Lisbjerg med Ane Marie Andersdatter

                          fra Terp mark, gårdmand i Lisbjerg.

Hans Christensen, f. 1821.

 

Parrets 4 fælles børn;

Niels Christensen, f. 1824, d. 1867 på Søften mark, g. i

                           Søften med Else Marie Jensdatter fra

                           Søften, gårdmand på Søften mark.

Kirsten Christensdatter, f. 1826.

Kirsten Marie Christensdatter, f. 1828, d. efter 1889 og

                                            ikke i Ølsted, g. i Ølsted

                                            med Christen Jensen fra

                                            Ølsted, parret overtog

                                            moderens gård i Ølsted.

Christen Christensen, f. 1830.

 

 

Jens Nielsen, f. 1793, d. året efter.

 

 

Jens Nielsen (Pedersen), f. 1795, d. 1863 i Voldby, g. 1830 i Foldby kirke med Mette Nielsdatter, f. 1797, d. 1852 i  Voldby.

 

Drev i gennem mange år en gård i Voldby.

Om datteren og svigersønnen, Christiane Margrethe Jensdatter og Søren Knudsen Sørensen overtog gården eller de overtog Sørens fødegård, vides ikke, men Jens Nielsen (Pedersen) døde som aftægtsgårdmand hos svigersønnen, gårdmand Søren Knudsen Sørensen i Voldby.

 

Parrets 4 børn;

Niels Jensen, f. 1831, d. 2 år gl.

Christiane Margrethe Jensdatter, f. 1833, d. 1870 i

                                                 Voldby, g. med

                                                 gårdejer og senere

                                                 sognefoged Søren

                                                 Knudsen Sørensen i

                                                 Voldby.

Niels Jensen, f. 1836, d. knap 6 år gl.

Niels Casper Jensen, f. 1841, d. 1876 på ”Skovslund”,

                                  Skjød by og sogn, Houlbjerg

                                  herred, g. med sin fars mosters

                                  sønnedatter, Maren Thomasen

                                  barnefødt i Norring (begge er

                                  oldebørn af den gamle Jens

                                  Simonsen 1736—1795), overtog

                                  svigerfaderens gård ”Skovslund” i

                                  Skjød.

 

 

Mette Nielsdatter, f. 1799, d. 2 år gl.

 

 

Parret bosatte sig i Voldby, hvor Jens nogle få år efter giftermålet står som fæstegårdmand og siden sognefoged tilligemed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme år som Niels Jensen Caspersen døde giftede sønnen, Jens Nielsen (Pedersen) sig med en datter af Niels Johnsen i Voldby, Mette Nielsdatter. Den samme dag blev Mette Nielsdatters bror, Jens Nielsen (Lindriksen) viet til Jens Nielsen (Pedersens) søster Mette Margrethe Nielsdatter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 15. april 1823 døde Kirsten Jensdatter af tarmbetændelse, 54 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 år senere, som 67 årige, døde gårdmand Niels Jensen Caspersen den 10. marts 1830 i Voldby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Nielsen, f. 1796, d. ikke i Voldby, g. 1824 i Voldby kirke med Anne Nielsdatter, f. omk. 1795, d. 1825 i Voldby.

 

April 1926 står Jens som ”huusmand i Voldbye”, hvilket er det sidste spor vi har af ham.

 

Parrets søn;

Niels Jensen, f. 1825, d. af dysteri året efter.

 

 

Om sønnen Jens Nielsen (Pedersen) eller svigersønnen, Jens Nielsen (Lidriksen) overtog gården i Voldby, vides ikke, men de står begge som gårdmænd af Voldby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Margrethe Nielsdatter, f. 1801, d. 1875 i Skannerup by og sogn, Hjelmslev herred, g. 1830 i Voldby kirke med gårdmand Jens Nielsen (Lidriksen) i Voldby, f. 1803 i Voldby, d. 1875 på Voldby mark.

 

Drev i gennem flere år en gård i Voldby.

I 1845 står Jens tilligemed som sogneforstander.

 

Ved Mette Margrethe Nielsdatters død stod følgende i kirkebogen: i flere Aar aandsvag, døde under et Besøg hos sin Datter i Skannerup.

 

Parrets 3 børn;

Ane Kirstine Jensdatter, f. 1831, d. som 18 årige af

                                    tæring i 1849.

Kirsten Jensdatter, f. 1833, d. efter 1879 men ikke i

                             Voldby, g. i Søby, Gjern herred med

                             gårdmand i Skannerup Søren

                             Pedersen, der var født i Brabrand

                             sogn 1843, som enke var Kirsten

                             Jensdatter gårdejer i Voldby.

Niels Jensen (Lindriksen), f. 1834, d. efter 1910 men

                                      ikke i Voldby, g. med Maren

                                      Poulsdatter fra Voldby,

                                      gårdejer af "Vennelund" på

                                      Voldby mark.

 

 

Thomas Nielsen (Bødker), f. 1804, d. 1858 i Voldby, g. 1. gang 1831 i Voldby kirke med Christiane Christensdatter, f. 1803 i Houlbjerg sogn og herred, d. 1836 i Voldby, g. 2. gang 1836 i Lading kirke med Karen Thomasdatter, f. 1802 i Lading, d. 1885 i Voldby.

 

Husmand og bødker i Voldby.

 

Efter Thomas Bødkers død fik Karen Thomasdatter ophold sammen med datteren Maren Kirstine Thomasen ved hans søn af 1. ægteskab, Niels Thomasen i Voldby.

 

Christiane Christensdatters søn;

Michel Michelsen, f. 1826 men hvor vides ikke.

 

Thomas og Christianes 2 børn;

Niels Thomasen, f. 1832, d. af kighoste 6 uger gl.

Niels Thomasen, f. 1834, d. 1894 på Sall mark,

                         Houlbjerg herred, g. 1. gang i Sjelle,

                         Framlev herred med Dorthe Marie

                         Christensen fra Skjørring, Framlev

                         herred, g. 2. gang i Sall med Birthe

                         Kjerstine Sørensen fra Houlbjerg, var

                         husmand og træskomand i Voldby,

                         senere på Sall mark og siden i Tulstrup,

                         Sall sogn.

 

Thomas og Karens 5 børn;

Thomas Thomasen, f. 1837, havde af flere perioder

                              tjeneste ved forvalter Lüjer i

                              Fuglsang, Hammel sogn.

Christian Thomasen, f. 1840, opholdt sig hos Anders

                               Murers enke i Voldby 1870.

Kirsten Thomasen, f. 1842, rejste i 1868 som ugift

                             tjenestepige til Hammel sogn.

Jens Thomsen, f. 1844, g. i Lading med Caroline Emilia

                       Henrietta Neüberg fra Sverige, husejer

                       på Fajstrup Hede, Lading sogn.

Maren Kirstine Thomasen, f. 1848.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Nielsen, f. 1805, d. 1868 i Voldby, g. 1834 i Voldby kirke med Ane Kjerstine Jensdatter, f. omk. 1804 i Dallerup sogn, Gjern herred, d. efter 1854 men ikke i Voldby.

 

Parret boede til leje i Voldby, Morten Nielsen arbejdede som daglejere, og Ane Kjerstine Jensdatter som spindekone.

 

Parrets søn;

Niels Mortensen, f. 1836.