Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Maren Jensdatter 1776 — 1843

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

Maren Jensdatter blev den 4. feb. 1776 båren til dåben i Foldby kirke af Anne Rasmusdatter stuepige på Ristrup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sommeren 1796 lærte hun den omkring tre år ældre Niels Jensen (Palkes) fra Foldby at kende. Trods parret ventede barn i det efterfølgende forår, blev de først viet i Foldby Kirke den 10. juli 1797.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maren Jensdatter og Niels Jensens 4 børn;

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Nielsen (Simonsen), f. 1797 i Foldby, d. 1868 på Foldby mark, g. 1829 i Foldby Kirke med Margrethe Jensdatter, f. 1801 i Foldby sogn, d. 1873 på Foldby mark.

 

Drev fra 1830 – 1868 "Langagergaard" på Foldby mark, som Jens Nielsen (Simonsen) overtog efter svigerfaderen.

 

Gården havde været i slægtens eje siden 1755. Jens Nielsen (Simonsen) og Margrethe Jensdatters oldebarn, Niels Fisker Nielsen overtog denne i 1938, som sjette generation.

 

Parrets 4 børn;

Maren Jensdatter, f. 1830, g. med gårdejer Christen

                            Knudsen i Foldby. Parrets dattersøn

                            er nævnte lokalhistoriker Kristen

                            Gravgaard i Lading.

Johanne Jensdatter, f. 1831, kaldt Jane, g. med Niels

                               Nielsen Fisker, drev 1868 — 1899

                               "Langagergaard".

Niels Jensen (Pelsen), f. 1836, g. 2. gang med svogeren

                                 Christen Knudsens søster Mette

                                 Knudsen, drev 1860 — 1904

                                 "Skjoldelev Overgaard" i Lading

                                 sogn samt var en periode

                                 sognefoged.

Jens Jensen, f. 1839, g. med Christine Amalie Lauritzen

                    fra Fajstrup, Lading sogn, drev fra 1877 til

                    1900 "Godthaab" i Lading.

 

 

 

 

 

 

 

Hvor tilnavnet Palkes kommer fra, vides ikke. Det bliver skrevet på flere forskellige måder.

Ved sin død står Niels Jensen pludselig under tilnavnet Dahl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved vielsen stod Niels Palkes som rytter.

Hvilket også kan ses i folketællingen 1801; ”Rytter, tjener Udenbys”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parret bosatte sig i Foldby, hvor familien beboede et hus, som Niels Palkes siden blev fæster af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året efter giftede Maren Jensdatter sig med ungkarl Jens Michelsen. Præsten skrevet følgende i Foldby sogns kirkebog: ”Trolovelse: Onsdagen den 20de Junii 1804 blev her i Præstegaarden bekjendtgjort forehavende Ægteforbindelse mellem Huusmand og Ungkarl Jens Michelsen og Enken Maren Jensdatter, begge af Foelbye, som disses Forlovere underskrevne Sognedegn Therchild Laomand, Gaardbeboer Jens Christensen, viet Tiirsdagen den 17de Julii i Foelbye Kirke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1803, 30 år gammel døde Niels Palkes den 12. maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Også Jens Michelsen fik tilnavnet (Dahl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkring 1820 flyttede familien til Norring i Foldby sogn, hvor Jens Dahl nu står som boelsmand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1828, efter lige knap 25 års ægteskab, døde Jens Michelsen (Dahl) den 29. juni, 57 år, måske af ”den langvarige smitsomme Sygdom der har været her i Byen i Sommer", som der står i skiftet efter ham.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende overtog datteren og svigersønnen, Edel Jensdatter og Niels Jensen måske ejendommen i Norring. I hvert fald boede de ved siden af hinanden ifølge løbenumrene i Foldby sogns folketælling 1834.

 

Maren Jensdatter beboede et hus, hvor hun står som jordemoder og aftægtskone, sammen med den nu 12 årige søn Frands Jensen og en tjenestepige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sidste år Maren Jensdatter levede, boede hun ved datteren og svigersønnen, Edel Jensdatter og Niels Jensen, der nu står som gårdmand af Norring.

 

Hun døde i 1843, 67 år gammel, som boelsmand Jens Dahls enke i Norring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrethe Nielsdatter, f. 1799, d. 1803, 3 år og 11 måneder gammel.

 

 

Maren Nielsdatter, f. 1802, d. før 1829 ifølge skiftet efter stedfaderen Jens Michelsen (Dahl).

 

 

Niels Nielsen, f. 1803, d. året efter 4 måneder gammel.

 

 

Maren Jensdatter og Jens Michelsens 8 børn;

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Margrethe Jensdatter, f. 1805, d. 1871 i Norring, g. 1826 i Lading kirke med gårdmand og sognefoged Niels Nielsen (Laursen), f. 1801 i Norring, d. 1868 i Norring.

 

1834 var parret boende i Grundfør og Niels Laursen står som gårdmand.

 

1837 rejste familien til Norring, hvor Niels Laursen overtog fæstet af en gård. Her fik han af Frijsenborg – Faurskov Birks Landboforening i 1839 en 6. præmie for en god braklækning, hvilket gav en belønning på 4 Rbdl.

 

I Norring blev Niels Nielsen (Laursen) på et senere tidspunkt sognefoged.

 

Parret fik sammen 6 børn;

Helle Nielsdatter, f. 1828, g. med skolelærer og

                          kirkesanger Niels (Axel) Jensen fra

                          Kragelund, hvor parret bosatte sig.

Margrethe Nielsdatter, f. 1830.

Jens Nielsen (Dahl), f. 1832, g. med enke Ane Marie

                              Michelsdatter af ”Houmarksgaarden”

                              på Norring mark.

 

På lokalarkivet i Hinnerup findes flere gamle papirer og breve fra Jens Dahls tid, bl.a. nedenstående hvorpå forfatteren desværre ikke kendes: ”Sønnen Jens Dahl var en ivrig jæger, han, min fader og en nabomand, Laurs Knudsen gik altid paa jagt sammen, og om aftenen sad de ved skoven og tog mange harer og et raadyr en gang imellem: om morgenen gik de ogsaa til skoven, og da skete det en morgen, at Jens Dahl blev længe borte: de gik ud for at søge efter ham og fandt ham siddende ved skoven, han havde faaet et apoplektisk tilfælde.

 

Niels Nielsen, f. 1834, d. året efter.

Stine Marie Nielsen, f. 1836, d. samme år 4½ mdr. gl.

Niels Nielsen, f. 1838, kaldt ”Den Bette” g. med den

                    knap 9 år yngre Jacobine Marie Mortensen

                    fra Åby ved Århus i Hasle herred, drev en

                    gård i Norring, senere husejer i Tinning,

                    Foldby sogn.

 

 

 

 

Edel Jensdatter, f. 1808, d. 1873 i Norring, g. 1829 i Lading kirke med ungkarl Niels Jensen, f. 1806 i Foldby sogn, d. 1863 i Norring.

 

De første 5 – 6 år efter giftermålet var parret indsiddere af Norring, hvorefter de var boelsfolk sammesteds. Hvilket stemmer med at de har overtaget Edels barndomshjem efter faderens død.

 

1847 modtog Niels Jensen, som boelsmand af Norring, en præmie på 10 Rbd. af "Landøkonomisk Forening". Idet han havde med betydeligt arbejde sløjfet en førhen udyrket bakke, som på 3 sider var omgivet af et ellekjær, hvori der var væld og buske, ryddet disse, udgravet kæret, gjort det hele til agermark og deri sået rug. Han var i det hele taget en ret flink avlsmand.

 

Parrets 9 børn;

Maren Nielsdatter, f. 1830, d. 12 dage gammel.

Johanne Nielsdatter, f. 1831, d. 1834, 2½ år.

Maren Nielsdatter, f. 1833, d. året efter.

Jens Nielsen, f. 1835, d. 1837.

Dreng, f. og d. 1837.

Johanne Nielsen, f. 1839, g. med enkemand og gårdejer

                          Anders Pedersen af Sall, Houlbjerg

                          herred.

Pige, f. og d. 1841.

Jens Nielsen, f. 1842, g. med Ane Margrethe Pedersen,

                    overtog i 1875 "Munkegaarden" i Foldby

                    efter svigerfaderen, drev denne til 1913,

                    hvor datter og svigersøn Jensine Margrethe

                    Jensen og Christian Abild Jensen overtog.

                    Parret fik sammen 10 børn, hvor 3 sønner

                    fik bevilling på navnet Nörding.

Jens Nielsen, f. 1845, d. af strubehoste samme år.

 

 

Niels Jensen, f. 1807, d. året efter 6 måneder gammel.

 

 

Michel Jensen (Dahl), f. 1811, d. 1850 i Skjød, Houlbjerg herred, g. 1848 i Skjød kirke med Zidsel Nielsdatter, f. 1818, men hvor vides ikke.

 

Parret boede til leje i Skjød, hvor Michel Dahl ernærede familien som træskomager.

Den 4. okt. 1850 blev Michel Dahl fundet hængt. Han blev jordet den 9. okt. på Skjød kirkegård uden jordpåkastelse.

 

Zidsel Nielsdatter giftede sig siden med bødker Peder Lauritsen, hvorefter familien flyttede til Helstrup, Skjød sogn.

 

Michel Dahl og Zidsel Nielsdatters 2 børn;

Jens Michelsen, f. 1848, d. 1857, knap 9 år gammel.

Maren Michelsen, f. 1849, d. 1856, knap 7 år gammel.

 

 

 

Thomas Jensen (Dahl), f. 1813, d. 1871 i Skjød, g. 1843 i Folby kirke med Ane Jensdatter, f. 1820 i Norring, d. 1868 i Skjød.

 

Drev i mange år ”Skovslund” på Skjød mark, Houlbjerg herred, som datteren Maren Thomasen og hendes mand siden overtog.

 

Parret fik sammen 4 børn;

Maren Thomasen, f. 1844 i Norring, d. 1888 på

                              ”Skovslund”, g. 1. gang med sin

                              fars mosters sønnesøn

                              Niels Casper Jensen, der døde 34

                              år gl. i 1876 (begge er oldebørn af

                              den gamle Jens Simonsen 1736 —

                              1795), g. 2. gang med den tre år

                              ældre Christen Mogensen fra Voer

                              Mølle i Lyngå sogn, Sabro herred,

                              overtog sine forældres gård

                              ”Skovslund” på Skjød mark, som

                              Christen Mogensens drev vider

                              sammen med sin anden hustru Ane

                              Thomassen indtil sønnen, Martin

                              Mogensen overtog ”Skovslund”.

Jens Thomassen, f. 1845 på Skjød mark, g. med Ane

                             Marie Jørgensen fra Skjød, drev i

                             mange år ”Sparregaard” i Skjød,

                             hvor parrets 9 børn fødtes, og

                             sønnen Hans Thomassen siden

                             overtog.

Kirsten Marie Thomassen, f. 1847 på Skjød mark, d.

                                       som 2 årige.

Jens Peter Thomassen, f. 1848 på Skjød mark, g. med

                                    Karoline Nielsen, først husmand

                                    på Hammel mark, senere møller

                                    i Tostrup, Vellev sogn,

                                    Houlbjerg herred og siden

                                    arbejdsmand i Skjød.

 

Tekstboks: Maren Jensdatters sønnedatter Maren Thomasen 
og Christen Mogensens gamle gravsten ses på familiegravstedet på Skjød kirkegård. På stenen er også Maren Jensdatters sønnesøns datter Ane Thomassen fra ”Sparregaard” skrevet, som er Christen Mogensens 2. hustru samt Marens 
brordatter.

 

Niels Jensen (Pelsen), f. 1815, d. 1877 i Fajstrup mark, Lading sogn, g. 1844 i Foldby kirke med Anne Marie Johannesdatter, f. 1826 i Foldby, d. 1888 på Fajstrup mark.

 

Efter giftermålet ernærede Niels sig som træskomand,

de først 10 år i Foldby, hvor de var indsidderfolk.

1854 flyttede familien til Fajstrup mark.

 

10 børn fik parret;

Maren Nielsen, f. 1844, d. af kramper året efter.

Maren Nielsen, f. 1846, g. med gartner Jens Rasmussen,

                       først boende i Fajstrup senere i Århus,

                       Ny Munkegade 72.

Ane Nielsen, f. 1848, g. med arbejdsmand Johan Lajer

                   fra Haurdahl i Frederiks sogn, Lysgård

                   herred, parret boede flere steder bl.a. i

                   Fajstrup, Stilling og i Remmerhuse i

                   Skanderup sogn, 1881 i Foldby og i

                   1890erne i True ved Brabrand. I maj 1906

                   er parret bosat i Århus.

Jensine Nielsen, f. 1850, g. 1. gang med karetmager

                        Peder Pedersen, hvor han er født samt

                        døde, vides ikke, i 1890 er Jensine

                        Nielsen g. med svinehyrde Jens

                        Andersen Pind og boende i Fajstrup.

Johannes Nielsen, f. 1852, g. i Skejby med den

                           svenskfødte Johanne Jonasdotter,

                           teglværksarbejder, senere tømrer ved

                           Årslev og Tilst Teglværk, hvor familien

                           boede på True mark i Brabrand sogn.

Ane Margrethe Nielsen, f. 1854, g. hjemme med Niels

                                   Jensen, efter giftermålet var

                                   parret i få år husfolk på Fajstrup

                                   mark, men hvad der derefter

                                   blev af familien, vides ikke.

Helle Marie Nielsen, f. 1856.

Helle Nielsen, f. 1859, d. samme år af kramper.

Helle Nielsen, f. 1862, d. af kramper året efter.

Rasmus Nielsen, f. 1863, d. 1864.

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jensdatter, f. 1817, d. 6 dage gammel.

 

 

Frands Jensen, f. 1822, d. 1865 i Skjød, Houlbjerg herred, g. 1851 i Lading kirke med  Maren Pedersdatter, f. 1821 i Skjoldelev, d. efter 1905.

 

Efter giftermålet ernærede Frands sig som murermester,

først i Skjoldelev.

I sept. 1853 på Ballehøj i Todbjerg sogn.

April 1856 i Skjød, hvor familien slog sig ned.

 

Maren giftede sig 45 år gammel i 1866 med 26 årige

Jens Carl Sørensen fra Hammel.

Parret blev boende i Skjød, hvor de havde flere

slægtninges børn i pleje.

 

Frands Jensen og Maren Pedersdatters 4 børn;

Jens Frandsen, f. 1851.

Peder Frandsen, f. 1853.

Martinus Frandsen, f. 1856.

Mathilde Jensine Frandsen, f. 1859.

 

Tekstboks: Sønnesønnen Jens Thomassen og hustru Ane Maries gravsten på Skjød kirkegård.