Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Simon Jensen 1783 — 1851

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 

Simon Jensen  blev båren til dåben i Foldby kirke af sin faster Mette Simonsdatter 2. søndag efter helligtrekongersdag, hvilket var den 18. jan. 1784.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Pedersdatter og Knud Mogensens 4 børn;

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Pedersdatter og Simon Jensens 7 børn;

 

 

 

 

 

 

 

 

16 år gammel konfirmeredes Simon Jensen i Foldby kirke første søndag efter påske den 20. april 1800.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han giftede sig 31 år gammel i 1815, den 25. juli

med den 29 årige gårdfæster og enkekone udi Skjoldelev, Lading sogn Kiersten Pedersdatter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Knudsen, f. 1805, d. 1881 på Voldby hede og sogn, Gjern herred, g. 1829 i Voldby kirke med Ellen Andersdatter, f. 1802 i Voldby, d. 1887 på Voldby hede.

 

Overtog ved giftermålet svigerfaderens gård i Voldby, drev denne i en årrække.

Står som husmand og daglejer fra midten af 1840erne.

 

Parrets 2 sønner;

Knud Mogensen, f. 1830, g. i Lyngå, Sabro herred med

                         Kirsten Marie Jensen, pottehandler i

                         Skjørring, Framlev herred, senere hus–

                         og arbejdsmand i Svenstrup, Søby

                         sogn, Gjern herred.

Anders Mogensen, f. 1834, d. 1879 på Voldby hede,

                            som ungkarl hjemme hos faderen.

 

 

Mette Knudsdatter, f. 1808, d. efter 1849, men ikke i Harridslev, g. 1845 i Lading kirke med Jens Peter Svendsen, f. 1815 i Lerbjerg sogn, Galten herred.

 

Var efter giftermålet skovfoged i Harridslev sogn, og boende i Lindberg Skovhus.

 

Fik to børn;

Dreng, f. og d. i 1846.

Svend Anders Svendsen, f. 1847.

 

 

Knud Simonsen, f. 1816, d. 3 måneder gammel.

 

 

Kiersten Pedersdatter var født i Lading jan. 1786,

som bonde og gårdbebor Peder Nielsen og Ane Christensdatters ældste barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 12. feb. 1804 var Kiersten Pedersdatter og Knud Mogensen blevet forlovet med efterfølgende vielse i Lading kirke den 26. juni. Knud Mogensen var født i Skjoldelev 1772, som søn af fæstegårdmand Mogens Laug eller Laursen, som vi vil skrive det i dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter giftermålet var Knud Mogensen gårdfæster af Skjoldelev, måske overtog han sin fødegård efter faderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I april 1815 døde Knud Mogensen, 43 år gammel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved giftermålet med Kiersten Pedersdatter overtog Simon Jensen fæstet af gården i Skjoldelev.

Idet vi ved at parrets søn Jens Simonsen blev født

på gården ”Christiansbjerg” i 1819, kan vi måske konkludere at gården i Skjoldelev er ”Christiansbjerg”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parret drev i over 35 år fæstegården i Skjoldelev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som aftægtsfolk omkring 1850 flyttede de ind hos sønnen og svigerdatteren, Knud Simonsen og Maren Pedersen i Hummeluhr, Lading sogn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 år gammel døde Simon Jensen i Hummeluhr den 29. okt. 1851.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved folketællingen 1860 er Kirsten Pedersdatter stadig boende ved sønnen og svigerdatteren, men hun døde

i Sall, Houlbjerg herred, sandsynligvis ved datteren

Ane Margrethe Simonsdatter på ”Sall Mosegaard”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Kathrine Knudsdatter, f. 1810, d. 1889 i Fårup, Sabro herred, g. 1842 i Lading kirke med Rasmus Nielsen (Turre), f. 1799 i Kvottrup, Fårup sogn, d. 1884 i Fårup.

 

Parret boede i Fårup, hvor Rasmus Turre var husmand og daglejer.

 

Parret fik sammen 3 børn;

Niels Peter Rasmussen, f. 1842, d. 9 år gammel.

Knud Rasmussen, f. 1946, var som 21 årige tjenestekarl

                            i Herskind, Skivholme sogn.

Kirsten Marie Rasmusdatter, f. 1849, d. 1881 ugift.

 

 

Peder Knudsen, f. 1812, d. 1861 i Voldby, g. 1840 i Voldby kirke med enke Ellen (Ellin) Marie Olesdatter, f. omk. 1794, d. efter 1860.

 

Ellen Marie Olesdatter var enke efter den omkring tre år ældre husmand Peder Jensen i Voldby.

 

Peder Knudsen, der var uddannet væver, ernærede sig efter giftermålet som daglejer i Voldby, hvor parret bosatte sig.

 

Ved folketælling 1860 var parret boende sammen med

Søren Laursen, 27 Aar, gift, Husfaderens Svigersøn,

Ane Svendsen, 37 Aar, gift, hans Kone.

Hvilket må betyde at Ane er en datter af Ellen Marie Olesdatter eller hendes første mand. Men Ane Svendsens fødsel har ikke kunnet findes.

 

Der er kendskab til en datter af

Ellen Marie Olesdatters 1. ægteskab;

Johanne Pedersdatter, f. 1834.

 

 

 

 

 

 

Ane Margrethe Simonsdatter, f. 1817, d. knap 1 år gammel.

 

 

Jens Simonsen, f. 1819, d. 1901 i Skjoldelev, g. 1855 i Foldby kirke, Sabro herred med en søster til broderen Thomas Simonsens hustru Ane Johanne Pedersdatter, f. 1825 i Norring, Foldby sogn, d. 1912 i Mejlby, Harridslev sogn, Støvring herred.

 

Parret drev i mange år et husmandssted i Skjoldelev.

 

8 børn fik parret;

Peder Jensen, f. 1855, g. i Haldum, Sabro herred med

                     Helle Jensen, bestyrede bl.a. 1895—1910

                     Hadsten Fattiggård, fra 1916 ”Lille

                     Tvillinggaard” på Nøreskov Mark i Ørum

                     sogn, Galten herred.

Dreng, f. og d. 1857.

Kirsten Marie Jensen, f. 1858, g. med gårdejer

                                    Rasmus Sørensen Gissel i

                                    Skoffergårdene, Koed sogn.

Dreng, f. og d. 1861.

Simon Jensen, f. 1862, g. med Maren Knudsen, gårdejer

                       på Viby mark, Ning herred.

Amarius Jensen, f. 1865, g. med enke Marie Margrethe

                         Mathiasen, skomager, boende i Marie

                         Magdalene, Sønderhald herred, senere i

                         Randers.

Ane Marie Jensen, f. 1867, g. 1. gang i Borum, Framlev

                            herred med mejeribestyrer Peder

                            Christensen Vistrup i Borum senere i

                            Lov, Hammer sogn og herred, g. 2.

                            gang med lotterikollektør i

                            København Severin Larsen Wittrup.

Ane Jensen, f. 1869, g. med Martin Jensen, drev i mange

                   år mejeriet "Kildedal" i Slemminge, Musse

                   herred, Maribo amt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Knud Simonsen, f. 1821, d. 1893 i Hummeluhr, Lading sogn, g. 1857 i Foldby kirke med Maren Pedersen, f. 1837 i Tinning, Foldby sogn, d. 1909 i Hummeluhr.

 

Drev i over 25 år ”Hummeluhr Nørregaard” i Hummeluhr,

som oldebarnet Jens Ove Krogh fik i forpagtning 1956.

 

Parret fik sammen 8 børn;

Kirsten Knudsen, f. 1858, udvandrede i 1892 som ugift til

                          USA, g. i en sen alder med skomager

                          Vissing, d. i København.

Pige, f. og d. 1860.

Simon Peder Knudsen, f. 1861, g. i Randers med Julie

                                  Anna Natalie Møller, uddannede

                                  sig dyrlæge, købte gård på

                                  Vildbjerg egnen og senere gården

                                  ”Egelund” i Rønde.

Petrea Knudsen, f. 1864, g. 2. gang i Utah, Canada med

                         Jacob Baldwin Johnson fra Island, var

                         boende i Utah.

Johanne Knudsen, f. 1867, g. med Mads Peter Jørgensen

                            fra Attrup, Koed sogn ved Nimtofte,

                            der er søn af gårdejer Jørgen Peter

                            Andersen, parret overtog 1893

                           ”Hummeluhr Nørregaard”.

Peder Rasmussen Knudsen, f. 1870, g. i Helstrup,

                                          Middelsom herred med

                                          Maren Christensen, parret

                                          overtog Marens fødegård i

                                          Helstrup.

Kirstine Knudsen, f. 1873, d. 70 år gammel, som ugift

                          husbestyrerinde i Skjoldelev.

Knudsine Knudsen, f. 1878, g. med gårdejer Marius

                             Rasmussen af  Åmarken, Øster

                             Skerninge sogn, Sunds herred.

 

 

Thomas Simonsen, f. 1826, d. 1878 i Lading sogn, g. 1853 i Foldby kirke med en søster til broderen Jens Simonsens hustru Ane Pedersen, f. 1831 i Norring, d. 1909 i Lading.

 

Ane Pedersen g. 2. gang 1879 i Lading med Mads Nielsen, f. 1824 i Røved, Ødum sogn, Galten herred, d. 1902 i Lading.

 

Indsidder og siden boelsmand.

Fra 1854 - 1860 i Skjoldelev.

Fra omkring 1863 i Fajstrup, Lading sogn, og

Fra 1867 i Lading by.

 

Thomas Simonsen og Ane Pedersens 9 børn;

Simon Thomasen, f. 1854 i Norring Højvang, g. med

                           Kirsten Marie Jensen fra Foldby,

                           boelsmand på Norring mark.

Peder Thomassen, f. 1855, hustruen ukendt, d. som gift

                            arbejdsmand af Fårup på Århus

                            Amtssygehus 1891.

Martinus Thomassen, f. 1857, g. 1. gang med Nielsine

                                Christensen, g. 2. gang med

                                Kirsten Jensen, g. 3. gang i Foldby

                                sogn med enke Jensine Nielsen,

                                detaillist og træhandler i Århus,

                                omkring 1905 og 1906 købmand i

                                Norring og derefter i Århus.

Anders Thomassen, f. 1860, d. året efter.

Andes Thomasen, f. 1862, g. i Vejlby, Hasle herred med

                           Kirstine Pouline Henriette Poulsen fra

                           Dagstrup, Mørke sogn,

                           murerarbejdsmand og bosat i Vejlby.

Anthon Thomassen, f. 1864, g. med Andrea Andersen,

                              arbejdsmand og boende i Århus.

Knud Christian Thomassen, f. 1867, g. i Skødstrup, Øster

                                         Lisbjerg herred med

                                         Christiane Bertelsen,

                                         arbejdsmand og først

                                         boende i Vejlby, Hasle

                                         herred, og senere i Århus.

Ane Marie Thomassen, f. 1870, g. med smedemester og

                                  statshusmand Søren Sørensen

                                  Bjerregaard fra 1911 i Norring.

Petrine Thomasen, f. 1873, d. 6 dage gl. af kighoste.

 

 

 

 

Ane Margrethe Simonsdatter, f. 1824, d. 1883 i Sall, g. 1847 i Lading kirke med enkemand og gårdfæster Frands Pedersen (Smed), f. 1812 i Dyngby, Bjergager sogn, Hads herred, d. 1873 i Sall.

 

Frands Smed var enkemand efter Lise / Elisabeth Nielsdatter der døde af brystsyge i 1845.

 

Frands var uddannet smed og ernærede sig som dette i Sandby, Haldum sogn, Sabro herred indtil han i 1842 fik fæste på ”Sall Mosegaard” i Sall by, som parret drev til 1876, hvor sønnen Søren Frandsen overtog denne.

 

Frands Pedersen (Smeds) 4 børn af 1. ægteskab;

Mette Marie Frandsdatter, f. 1833.

Niels Frandsen, f. 1837, gårdejer i Sall og hjulmand i

                       Søbyvad, Gjern herred, g. 1. gang med

                       den jævnaldrene Inger Marie Sørensen

                       fra Mølgårde, Søby sogn, g. 2. gang med

                       10 år yngre Annette Julie Thyregod fra

                       Trust, Tvilum sogn, emigrerede i 1876

                       til Utah, Canada.

Peder Frandsen, f. 1840, g. i Søby med 10 år yngre enke

                         Ane Mette Christensen fra Venge sogn,

                         Hjelmslev herred, husmand først på

                         Svenstrup mark i Søby sogn og senere i

                         Aptrup by, Sall sogn.

Jens Frandsen, f. 1842, d. af brystsyge 18½ år gammel.

 

Ane Margrethe Simonsdatter og Frands Pedersen (Smeds) 9 børn;

Simon Frandsen, f. 1847, d. 14 år gammel af Vattersot.

Laurs Frandsen, f. 1850, d. 2 måneder gammel.

Laurs Frandsen, f. 1851, g. med Andersine Sørensen fra

                        Sall, købmand og kroejer i Sall.

Søren Frandsen, f. 1853, g. 1. gang i Thorsø,  Houlbjerg

                         herred med Ane Jensen fra Futting,

                         Thorsø sogn, overtog fødegården ”Sall

                         Mosegaard” og købte i 1898 gården

                         ”Store Lundgaard” i Sall, g. 2. gang

                         med Andersine Dorthea Jacobsen fra

                         Thorsø.

Elisabeth Frandsen, f. 1855, g. med husejer og

                             træskomager Peder Madsen af

                             Mølgårde, Søby sogn.

Anders Frandsen, f. 1858, g. i Aidt, Houlbjerg herred

                           med Hanne Pedersen fra Ormslev,

                           parcellist på Sall mark.

Christian Frandsen, f. 1861, d. 1 år gammel.

Simon Frandsen, f. 1864, g. i Tvilum, Gjern herred med

                          Mariane Jensen, først husmand i

                          Enslev, Vellev sogn, Houlbjerg herred,

                          senere gårdejer af ”Egely” på Vellev

                          mark.

Jens Christian Frandsen, f. 1870, d. 21 år gammel ved

                                     søsteren Elisabeth.

 

Anders Simonsen, f. 1830, d. 3 måneder gammel.

 

Tekstboks: Dattersønnen Laurs Frandsen og hustru Andersine Sørensens gravsten, som stadig står på Sall kirkegård.