Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

Kirsten Nielsdatter 1834 — 1923

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

Kirsten blev født den 20. juli 1834 i Dystrup, hvor hun havde sine første leveår sammen med moderen og den ældre broder, samt boede mens faderen sad i Grenå Arrest i efteråret 1835.

 

Da faderen blev idømt 2 års forbedringshusarbejde i sommeren 1837, var familien flyttede til Stenvad Mark i Glæsborg sogn, hvor de beboede et lejet hus, tilhørende Knud Jensen.

 

Lige efter den yngste bror kom til verden i sept. 1837, rejste de til Ørum sogn og vider til Ginnerup, hvor de i feb. 1840 boede i fattighuset, og hvor moderen døde i 1842.

Den ældste bror kom herefter ud at tjene. Kirsten og Laurs blev flyttet til fattighuset i Overbroen ved Ørum.

 

Kirsten tjente i Kni, da hun konfirmeredes i Ørum kirke 1849 med gode religionskundskaber og god opførsel. Samme efterår og 15 år gammel fik hun fæste i Vivild sogn, først i Lystrup og fra april 1850 ved Mikkel Jensen i Skovkær.

 

Hvor Kirsten opholdt sig de efterfølgende år, vides ikke førend hun i feb. 1858 angav den sjællandske karl, Niels Christensen som fader til den søn, som hun fødte i Vivild og opkaldte efter sin far, nemlig Niels Pedersen Dahl.

 

I feb. 1860 var 25 årige Kirsten malkepige på ”Julianeholm” i Vivild sogn. Sønnen Niels var ikke boende ved hende. På ”Julianeholm” mødte hun den 2½ år ældre svenske tjenestekarl Måns Svensson, som i Danmark gik under navnet Mogens Svendsen.

Parret giftede sig i Vivild kirke i nov. 1861 med bl.a. Kirstens far som forlover

 

Måns Svensson var født som søn af husmand Sven Nilsson og Bengta Andersdotter den 26. nov. 1831 i Näbbeboda, Jämshög sogn, Blekinge, i det sydlige Sverige. Han var den tredje ældste ud af en søskendeflok på otte, som bestod af;

Karna Svensdotter, født 31. maj 1826

Ola Svensson, født 30. aug. 1828

Måns Svensson, født 26. nov. 1831

Carl Svensson, født 11. maj 1834

Hanna Svensdotter, født 30. jan. 1836

Sven Svensson, født 28. aug. 1838

John Svensson, født 17. maj 1840

Sven Svensson, født 18. jan. 1843

 

Efter giftermålet boede Kirsten og Måns en tid til leje i Lystrup ved Vivild. I sensommeren 1863 blev der sagt farvel til naboer, venner og familie, kufferten blev pakket. Kirsten og Måns havde besluttet at rejse til Sverige. Den 23. sept. meldte den lille familie, som bestod af Kirsten, Måns og den 1 årige datter Birthe Marie Mogensen, afgang ved sognefogeden, for at sætte kursen mod Sverige, hvor de ankom til Misterhults Södergård i Markaryd sogn ved Timsfors i det sydvestlige Sverige den 24. okt. Her blev familien senere forøget med sønnen Sven.

 

 

 

 

 

Parrets 8 børn;

 

Niels Pedersen Dahl, født i feb. 1858.

 

Birthe Marie Mogensen, født i juli 1862, døde knap 6 år gammel af skarlagensfeber.

 

Sven Månsson, født i okt. 1864, døde i feb. 1877, 12½ år gammel.

 

Nils Månsson, født i maj 1867.

 

Martinius Månsson, født i sept. 1869, døde en måned efter sin 3 års fødselsdag.

 

Carl Månsson, født i jan. 1872, døde som 43 årige i maj 1915.

 

Maria Augusta Månsdotter, født i maj 1874, døde samme år.

 

Sigfrid Månsson, født i aug. 1877, døde i foråret 1960, 82 år gammel.

 

 

 

Den 9. marts 1867 ankom Måns og den højgravide Kjerstin, som hendes navn nu stavedes, til gården ”Menlösa”, som i dag hedder Mållösa, i Våxtorp sogn ved Laholm. Ved indflytningen stod Måns som opsynsmand, og siden som arbejdsmand. 2½ måned senere fødtes sønnen Nils, og et par år senere sønnen, Martinius. I mellem tiden var datteren, Birthe Marie død af skarlagensfeber.

 

 

 

 

 

I 1855, den 3. sept. var Måns og en Carl Svensson, som ikke var hans broder, til Danmark. De ankom til Vivild på Djursland i december samme år.

 

 

 

Kjerstin og Måns fik i 1871 arbejde på ”Matildelund” ligeledes i Våxtorp sogn. Måns som arbejdsmand og Kjerstin som malkepige. Familien boede her frem til 1887, og Kjerstin nedkom med yderlige 3 børn.

 

 

 

 

Som bonde / husmand af Menlösa døde Måns den 7. sept. 1895, 63 år gammel.

 

Kjerstin døde 1923 i en alder af 89 år, men hvor vides ikke.