Webstedet for

slægten Gissel fra Glesborg

og

gårdfæster af Lystrup Abraham Nielsens

efterkommere

På disse sider præsenterer jeg nogle af mine slægtsforskningsresultater, og håber andre efterkommere vil få glæde af dem.

Jeg har forsket i min slægt, som hovedsagelig er fra Djursland, siden februar 1999. Mine forældre, Kurt Gissel og Bodil Balle er siden kommet til. Vi har efterhånden fundet mange oplysninger samt gamle billeder om og af vore forfædre, deres efterkommere samt ejendomme.

Hvis du genkender navne, har kommentarer eller hvis du kan supplere med yderligere oplysninger eller billeder, hører vi meget gerne fra dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Forside

Indhold

   Forside

   Anerække

   Slægtsnavne

   Stednavne

   Kirkegårde

   Georgsminde

 

 Opdateret 2020

 

 

Min tipoldefar, Søren Nielsen (Greve) købte gården her i 1877, og min farmor og farfar, Johanne og Marius Pedersen (Mikkelmand)

solgte den i 1948.

 

 

Derved blev gården, som ligger i Skoffergårdene, Koed sogn ved Nimtofte på Djursland, beboede

af 4 generationer i slægten Gissel.

 

 

 

Antal besøg siden august 2008

 

November 2008

 

Kirkegårde

De fleste af kirkegårdene er nu affotograferet i Nørre Djurs herred. De sidst affotograferede er Hammelev, Hemmed, Karlby, Kastbjerg, Rimsø, Veggerslev, Villersø og Voldby.

I Sønderhald herred er det Hvilsager, Lime og Øster Alling kirkegårde.

 

Send os en mail, hvis du har en forespørgsel om en gravsten på en af kirkegårdene.

På Lime Kirkegård fandt vi denne gamle sten, hvor hustruens fødenavn er Riis.

 

Idet der er flere større slægter ved navn Riis bl.a. i Sønderjylland, troede vi ikke denne sten havde nogen forbindelse til vores forfader Jacob Marcussen Riis, der blev født omkring 1728 og døde i Glesborg sogn 1776.

 

 

Ved et nærmere kik i kirkebøgerne kunne vi konstaterer, at hun var datter af maler Anders Marcussen Riis, der var født i Hobro omkring 1789. Hans far var drejer Markus Jacobsen Riis, født omkring 1753, og søn af ovenstående Jacob M. Riis.

 

Marthine Dorthea Petrea og Niels Nielsen blev viet i Vor Frue Kirke i Ålborg 1854, da var Niels smedesvend af Lillevorde.

Om Niels ernærede sig som smed i Lime, vides ikke, men parrets sidste fælles bopæl var Lime.

 

Georgsminde

To af ejendommene på Georgsminde er beskrevet i tekst og billeder. Den ene er Skovbrynet 6, hvor mine oldeforældre, Jenny og Niels Balle boede i knap 40 år. Den anden er Skovbrynet 12, som var min tante, Mary Pedersens barndomshjem.

September 2009

 

Kirkegårde

På Foldby og Lading Kirkegård i Sabro Herred samt Ålsø kirkegård i Djurs Sønder Herred har vi affotograferede gravstene i efteråret 2008.

Send os en mail, hvis du har en forespørgsel om en gravsten på en af

kirkegårdene.

 

Georgsminde

 

 

Nu er alle statshusejendommene på Georgsminde beskrevet.

 

 

Min oldefar, Niels Balles små notater om hverdagen på Georgsminde, samt fortællinger af flere af de ældre beboere på egnen, ligger til grund for beskrivelsen af ejendommene.

 

          

 

 

Gamle billeder i min farmors fotoalbum med personer, som hverken min far eller hans søskende kender, har jeg prøvet at få navngivet.

 

Nogle af personerne på billederne tror jeg, er af min farmors mors familie fra Lading sogn ved Hammel, derfor har jeg søgt efter efterkommere af husmand Jens Simonsen af Skjoldelev, der er min farmors morfar, som evt. kan hjælpe, men endnu uden held.

 

Klik på Jens Simonsen ovenfor, hvor du kan se de nævnte billeder, samt læse om Jens Simonsen og hustru Ane Johanne Pedersen, og deres 6 børn;

Fattiggårdsbestyrer Peder Jensen af Hadsten,

min farmors mor Kirsten Marie Gissel , der ses på billedet til højre,

gårdejer Simon Jensen på Viby Mark,

skomager Amarius Jensen,

Ane Marie, der først boede i Lov ved Næstved og siden i København,

Ane og hendes mand Martin Jensen, der bestyrede mejeriet i Slemminge ved Sakskøbing.

På billedet ses gården ”Georgsminde” fra 1950, hvor ejendommene er udstykket fra.

 

 

Ved et af mine besøg på Midtdjurs Lokalhistorisk Arkiv i Nimtofte, faldt jeg over en hel mappe med gamle billeder. Dette i sig selv på et arkiv er jo ikke usædvanlig, men alle billederne var af slægten Holst fra ”Pederslund” på Stabrand Mark i Nødager sogn ved Kolind.

 

Den forhenværende ejer af mappen hed Petra Holst, et tipoldebarn af min 2tipoldefar, Jens Rasmussen Hjulmand.

Petra var født i Kolind den 17. juni 1900 og døde i 1972. Hun havde gennem 40 år en stilling som husbestyrerinde i Århus. Samtidig bevarede hun en tilknytning til fødebyen på Djursland, og til sin store slægt på egnen og fulgte med i livet der.

 

 

 

Petra Holst

Idet min interesse ligger i de gamle billeder, kunne jeg ikke lade være med

at kikke lidt nærmere på nogle af de afbilledet personer. Ved hjælp af min

fars notater, som har forsket i slægten Hjulmand fra Kolind og stadig gør,

har jeg i store træk beskrevet Jens Rasmussen Hjulmands familie frem til

sønnedatterens datter, som er Petras mor, Mette Holst født Rasmussen og hendes mand Martin Holstes familie, samt indsat en lille del af de omtalte billeder.

 

August 2010

 

Noget af det der gør slægtsforskning til en langsommelig men samtidig en interessant hobby er, at medens man leder efter oplysninger i de gamle protokoller eller dokumenter på arkivet, dukker uventede papirer frem, som lige skal læses. Disse papirer giver ofte et godt billede af, hvilke vilkår tidligere slægtled levede under.

Således fandt min mor to sager om tyveri med start fra 1835, om en af vore aners svigerfar

Niels Pedersen Dahl, som hun fik stor medfølelse for, og ikke mindst hans hustru Ellen Mikkelsdatter, idet hans straf, efter vores tid, var meget hård.

Sagsakterne var på i alt 84 sider samt svære at læse, men ved hjælp af Inga Ladefoged fra lokalarkivet i Vivild og Knud Jensen fra lokalarkivet i Nimtofte, fik hun gjort sagen forståelig.

 

Kirkegårde

Ved vores affotografering af gravstenene på flere af kirkegårdene på det nordlige Djursland fra forsommeren 2006 til efteråret 2008, var der flere gravsten hvor man spekulerede over, hvad det mon var for en livshistorie der gemte sig bag dette navn og årstal samt den sidste hilsen fra de efterladte.

Der var nogle sten der gjorde et særlig indtryk på os. Disse har vi kikket lidt nærmere på gennem sognets kirkebøger og folketællinger. Bl.a. Maren Andersen, hvis sten som ses på billedet.

 

 

For 1½ år siden blev jeg gjort opmærksom på af en anden slægtsforsker, at jeg var en efterkommere af True Sandberg. Han var i 1700 — tallet skovfoged under ”Hevringholm”, og beboede ”Tyrrehuset” i Vivild sogn. Min interesse faldt bl.a. på dette hus, som jeg fik lokaliseret.

 

 

 

 

Billederne af gravstenene på de kirkegårde der ligger på Djursland, kan

nu ses på Slægts– og Lokalhistorisk Forening Djurslands hjemmeside www.Djursslaegt.dk

Men vi kan stadig være behjælpelig  med opslag på Foldby og Lading kirkegårde i Sabro herred.

 

 

 

 

Oktober 2011

 

Da vi i sin tid startede med at forske i Gissel Slægten, kunne vi i første omgang ikke finde mine oldeforældre, Rasmus Sørensen Gissel og Kirsten Marie Jensens vielse. Efter nogen tids søgen fandt vi den i Lading, Sabro herred, hvilket sogn Kirsten Marie også var blevet født.

 

Min far har kikket nærmere på denne del af slægten, hvor størstedelen boede i Lading sogn, Foldby sogn ved Hinnerup og Voldby sogn ved Hammel.

Hendes oldefar og min 3tipoldefar, Jens Simonsen, født i Foldby dec. 1736, blev her stamfader til en stor efterslægt, der beboede mange af gårdene i de nævnte sogne.

 

 

 

Et af Jens Simonsens oldebørn, er hans 2tipoldebarn Kristen Gravgaard (1886 — 1958), der overtog forældrene, Rasmus Sørensen Graugaard og Kirsten Marie Christensens gård i Lading by, hvor billedet ovenover er fra. Kristen var meget lokalhistorisk interesseret og har skrevet meget om Lading sogn, som bl.a. kan læses i gårdbogen 1949 for Århus amt, Sabro herred.

Et andet oldebarn er hans 3tipoldebarn Bernhardt Jensen (1910 — 1978), der var  socialdemokratisk borgmester i Århus fra 1958 til 1971.